Tỷ lệ 2:1 là gì

Quy định tỷ lệ và ký hiệu tỷ lệ dùng trên các bản vẽ kỹ thuật trong mọi nghành kỹ thuật.

Nội dung chính

 • Tỷ lệ (Scales)
 • Tỷ lệ nguyên hình (Full scale)
 • Tỷ lệ phóng to (Enlargement scale)
 • Tỷ lệ thu nhỏ (Reduction scale)
 • Bản vẽ có tỷ suất lớn
 • CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ
 • Video liên quan

Tỷ lệ (Scales)

Tỷ số giữa kích cỡ dài của một thành phần vật thể màn trình diễn trong bản vẽ gốc và size dài thực của chính thành phần đó.

Chú thích : Tỷ lệ của một bản in hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể khác với tỉ lệ của bản vẽ gốc.

Tỷ lệ nguyên hình (Full scale)

Tỷ lệ với tỷ số 1:1

Tỷ lệ phóng to (Enlargement scale)

Tỷ lệ với tỷ số lớn hơn 1:1. Tỷ lệ được gọi là lớn hơn do tỷ số của nó tăng lên.

Tỷ lệ thu nhỏ (Reduction scale)

Tỷ lệ với tỷ số nhỏ hơn 1:1. Tỷ lệ được gọi là nhỏ hơn do tỷ số của nó giảm xuống.

Ký hiệu

Ký hiệu vừa đủ gồm có chữ “TỶ LỆ” và tiếp sau đó là tỷ số, như sau:

 • TỶ LỆ 1:1 cho tỉ lệ nguyên hình.
 • TỶ LỆ X:1 cho tỉ lệ phóng to.
 • TỶ LỆ 1:X cho tỉ lệ thu nhỏ.

Để không gây ra hiểu nhầm, từ “TỶ LỆ” có thể không ghi

Cách ghi

Ký hiệu của tỉ lệ dùng trên bản vẽ phải được ghi trong khung tên của bản vẽ đó

Khi cần dùng nhiều tỉ lệ khác nhau trong một bản vẽ thì chỉ có tỉ lệ chính được ghi trong khung tên, còn những tỉ lệ khác sẽ được ghi ngay bên cạnh con số chú dẫn phần tử trên bản vẽ của chi tiết tương ứng hoặc ngay bên cạnh chữ cái chỉ tên của hình chiếu (hoặc hình cắt) tương ứng.

Tỷ lệ

Các tỉ lệ ưu tiên sử dụng trên những bản vẽ kỹ thuật được pháp luật trong bảng sau:

Loại Tỉ lệ quy định

Tỉ lệ phóng to 50:1 5:1 20:1 2:1 10:1

Tỷ lệ nguyên hình 1:1

Tỉ lệ thu nhỏ 1:2 1:20 1:200 1:2000 1:5 1:50 1:500 1:5000 1:10 1:100 1:1000 1:10000

Chú thích : Do những áp dụng đặc biệt, nếu cần một tỉ lệ phóng to hơn, hoặc một tỷ suất thu nhỏ so với những tỉ lệ có trong bảng thì có thể lan rộng ra dãy các tỉ lệ lao lý về cả hai phía, với điều kiện kèm theo là tỉ lệ cần dùng đó phải bằng một tỷ suất quy định nhân với 10 mũ nguyên. Trong trường hợp đặc biệt, vì những nguyên do chức năng, không thể áp dụng các tỉ lệ quy định thì có thể chọn các tỉ lệ trung gian.

Tỉ lệ chọn một bản vẽ nhờ vào vào mức độ phức tạp của đối tượng cần miêu tả và mục đích của hình biểu diễn. Trong mọi trường hợp, tỉ lệ được chọn phải đủ lớn để cho phép truyền đạt một cách thuận tiện và sáng sủa các thông tin mô tả. Tỷ lệ và size của vật thể sẽ quyết định hành động size của bản vẽ.

Những chi tiết quá nhỏ, không thể ghi được đầy đủ size ở hình màn trình diễn chính, thì phải vẽ ở bên cạnh hình màn màn biểu diễn chính theo kiểu hình chiếu riêng phần (hoặc hình cắt) theo một tỉ lệ lớn hơn.

Bản vẽ có tỷ lệ lớn

Khi vẽ một vật thể nhỏ theo tỷ lệ phóng to, vì mục đích thông tin, nên vẽ thêm một hình chiếu theo tỉ lệ nguyên hình. Trong trường hợp này, hình chiếu theo tỉ lệ nguyên hình cần vẽ đơn giản hóa bằng các đường bao ngoài của vật thể.

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ

Đua top nhận quà tháng 3/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu dụng nhé!

Tỷ lệ 2:1 là gì

 • Tỷ lệ 2:1 là gì

Tỷ lệ 2:1 là gì

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK CÔNG NGHỆ 8 – TẠI ĐÂY

“1:2” là kí hiệu của tỉ lệ: 

A. Tỉ lệ thu nhỏ

B. Tỉ lệ phóng to

C. Tỉ lệ nguyên hình

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng 

“1:1” là kí hiệu của tỉ lệ:     

A. Tỉ lệ phóng to     

B. Tỉ lệ nguyên hình     

C. Tỉ lệ thu nhỏ     

D. Đáp án khác 

Tỉ lệ là:     

A. Tỉ số giữa kích cỡ đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó

B. Tỉ số giữa kích thước thực của vật thể và kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể đó

C. Tích giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó

D. Tích giữa kích thước thực của vật thể và kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể đó

Các loại tỉ lệ là:

A. Tỉ lệ thu nhỏ

B. Tỉ lệ phóng to

C. Tỉ lệ nguyên hình

D. Cả 3 đáp án trên

Các loại tỉ lệ là:

A. Tỉ lệ thu nhỏ

B. Tỉ lệ phóng to

C. Tỉ lệ nguyên hình

D. Cả 3 đáp án trên 

Có mấy loại tỉ lệ:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4