Top 19 tube station là gì hay nhất 2022

Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề tube station là gì hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

STATION | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 30/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 59122 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: 1. a building and the surrounding area where buses or trains stop for people to…

 • Khớp với hiệu quả tìm kiếm:

 • Xem Ngay

TUBE STATION Tiếng việt là gì - trong Tiếng việt Dịch

 • Tác giả: tr-ex.me

 • Ngày đăng: 4/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 48503 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Dịch trong toàn cảnh “TUBE STATION” trong tiếng anh-tiếng việt. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “TUBE STATION” – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm.

 • Khớp với tác dụng tìm kiếm: ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “TUBE STATION” – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm. Hướng khác. Marathi Telugu Người trung quốc Tamil Malayalam Tiếng tagalog Tiếng bengali Tiếng việt Tiếng mã lai Thái Hàn quốc….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dict.wiki

 • Ngày đăng: 2/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 1890 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về tube station là gì ️️️️・tube station định nghĩa・Nghĩa của …. Đang cập nhật…

 • Khớp với hiệu quả tìm kiếm: tin tức về tube station tương đối ít, có thể xem truyện song ngữ để thư giãn tâm trạng, chúc những bạn một ngày vui vẻ! Đọc song ngữ trong ngày A woman walks into a ……

 • Xem Ngay

Đâu là sự khác biệt giữa "tube" và "underground" và "overground"

 • Tác giả: hinative.com

 • Ngày đăng: 28/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 99071 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Đồng nghĩa với tube The tube and the underground are the words that we use to describe the “metro” or the “subway”. “I’m going on the tube.” -> You can’t write “underground” in this sentence. “I’m using the underground today.” -> You can also write “I’m using the tube today.” The overground trains are trains which do not go underground and can often be seen from very far. These trains carry passenger from different parts of the city and also the regions nearby the city. I’m assuming that this is what you wanted to know!

 • Khớp với tác dụng tìm kiếm: Tiếng Anh (Anh) The tube and the underground are the words that we use to describe the “metro” or the “subway”. “I’m going on the tube.” -> You can’t write “underground” in this sentence. “I’m using the underground today.” -> You can also write “I’m using the tube today.” The overground trains are trains which do not go underground and can ……

 • Xem Ngay

"station" là gì? Nghĩa của từ station trong tiếng Việt. Từ điển Anh …

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 13/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 77008 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “station” là gì? Nghĩa của từ station trong tiếng Việt. Từ điển Anh …. Đang cập nhật…

 • Khớp với hiệu quả tìm kiếm: station noun. 1 where trains stop. ADJ. next We get off at the next station. | railway, train | metro, subway, tube, underground. VERB + STATION get to, go to We got to the station just as the train was pulling out. | leave | arrive at The train arrived at Oxford Station twenty minutes late. STATION + NOUN platform….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 16/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 39600 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Station – Từ điển Anh – Việt – soha.vn. Đang cập nhật…

 • Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Điểm gốc (đo đạc); khoảng chừng cách tiêu chuẩn ( 30, 50 m hay 20 m) ( Uc) chỗ nuôi cừu. Địa vị, chức. man of. xalted. Người ở vị thế cao. (tôn giáo) sự ăn kiêng (vào ngày thứ tư và thứ sáu) (sinh vật học) hoàn cảnh, môi trường. (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đứng lại, tình ……

 • Xem Ngay

Station là gì, Nghĩa của từ Station | Từ điển Anh - Việt - Rung.vn

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 5/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 41578 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Station là gì: / ‘steiʃn /, Danh từ: trạm, điểm, đồn, đài (phát thanh…), trạm, ty (phục vụ (như) cầu địa phương), (viết tắt) sta nhà ga, Đồn binh ( Ân độ), Điểm gốc (đo đạc); khoảng…

 • Khớp với hiệu quả tìm kiếm: 2.1.7 Địa vị, chức. 2.1.8 Người ở vị thế cao. 2.1.9 (tôn giáo) sự ăn kiêng (vào ngày thứ tư và thứ sáu) 2.1.10 (sinh vật học) hoàn cảnh, môi trường. 2.1.11 (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đứng lại, thực trạng đứng lại. 2.2 Ngoại động từ. 2.2.1 Đặt vào vị trí, để vào vị ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 6/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 65933 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Underground station là gì: ga tàu điện ngầm, ga (xe điện) ngầm,

 • Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Underground station là gì: ga tàu điện ngầm, ga (xe điện) ngầm,…

 • Xem Ngay

UNDERGROUND STATION Tiếng việt là gì - trong Tiếng việt Dịch

 • Tác giả: tr-ex.me

 • Ngày đăng: 16/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 81058 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Dịch trong toàn cảnh “UNDERGROUND STATION” trong tiếng anh-tiếng việt. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “UNDERGROUND STATION” – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm.

 • Khớp với hiệu quả tìm kiếm: ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “UNDERGROUND STATION” – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm. Hướng khác. Tiếng tagalog Tiếng bengali Tiếng việt Tiếng mã lai Thái Hàn quốc Tiếng nhật Tiếng đức Tiếng nga….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 23/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 68905 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Substation – Từ điển Anh – Việt – soha.vn. Đang cập nhật…

 • Khớp với tác dụng tìm kiếm: trạm biến điện phụ. Giải thích VN: Một trạm trong hệ thống phát điện trong đó điện được đổi khác để sử dụng cho tiện nghi đặc biệt.Trạm gồm có những bộ ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 19/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 66353 lượt nhìn nhận )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “underground station” là gì? Nghĩa của từ underground station …. Đang cập nhật…

 • Khớp với tác dụng tìm kiếm: Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ ‘underground station’ trong tiếng Việt. underground station là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 14/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 21108 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về underground station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật…

 • Khớp với tác dụng tìm kiếm: underground station nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm underground station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của underground station….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 9/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 47625 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 1. a building and the surrounding area where buses or trains stop for people to…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: station ý nghĩa, định nghĩa, station là gì: 1. a building and the surrounding area where buses or trains stop for people to get on or off: 2…. Tìm hiểu thêm….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 18/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 62423 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 1. a long cylinder made from plastic, metal, rubber, or glass, especially used…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: tube noun (PIPE) B2 [ C ] a long cylinder made from plastic, metal, rubber, or glass, especially used for moving or containing liquids or gases: Gases produced in the reaction pass through this tube and can then be collected. Supachok Pichetkul/EyeEm/GettyImages. [ C ]…

 • Xem Ngay

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 8/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 53189 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về underground power station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: underground power station nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm underground power station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của underground power station. Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: hethongbokhoe.com

 • Ngày đăng: 30/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 46522 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: station là gì

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Là Gì 2 Tháng Mười, 2021 0 Là Gì station là gì 2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại động từ3 Chuyên ngành3.1 Cơ khí & công trình3.2 Toán & tin3.3 Xây dựng3.4 Y học3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinh tế4 Những từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa / “steiʃn /…

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 28/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 76279 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The station on Line 4 is elevated whereas the station on Line 7 is underground, owing to the elevated tracks of Line 4 between Danggogae Station and Chang-dong Station. Nhà ga nằm trên tuyến 4 nằm ở phía trên trong khi nhà ga trên tuyến 7 nằm ở dưới mặt đất, do đường ray trê cao của tuyến 4 nằm giữa G Danggogae và Ga Chang-dong….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: thegioigiaidap.com

 • Ngày đăng: 21/5/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 83439 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Station Là Gì – TheGioiGiaiDap. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2021-08-09 · Bạn đang xem: Station Là Gì. Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin. a building or buildings and the surrounding area where a particular service or activity takes place: In the beginning, much of this effort was used to create music to play on the air when the station”s needletime was used up….

 • Xem Ngay

Union Station Là Gì ? Union Station Tiếng Anh Là Gì

 • Tác giả: toludenim.com

 • Ngày đăng: 14/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 72873 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge, Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang xem: Station là gì. Học những tự bạn phải giao tiếp một tuyệt kỹ tự tin. a building or buildings & the surrounding area where a particular service or activity takes place: In the beginning, much of this effort was used lớn create music to play on the air when the station”s needletime was used up….

 • Xem Ngay