Trục xuất là gì? Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất?

Trục xuất là gì? Quy định về việc vận dụng hình thức xử phạt trục xuất?

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế tài chính quốc tế như hiện nay, số lượng người quốc tế vào Nước Ta thao tác và sinh sống hay du lịch ngày một nhiều. Ngoài những tác động tích cực đến sự tăng trưởng cho nền kinh tế thì một trong những biểu lộ xấu đi đó là việc người quốc tế vi phạm pháp lý Việt Nam. Một trong những hình thức xử phạt được vận dụng khi có người quốc tế vi phạm hành chính trên chủ quyền chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ chúng ta đó là trục xuất.

Luật sư tư vấn bào chữa vụ án hình sự uy tín toàn quốc: 1900.6568

1. Trục xuất là gì?

– Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trục xuất là hình thức xử phạt buộc người quốc tế có hành vi vi phạm hành chính tại Nước Ta phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Đặc điểm của hình thức xử phạt trục xuất:

Với tư cách là một trong những hình thức xử phạt so với người quốc tế vi phạm hành chính trên lãnh thổ Việt Nam, trục xuất đóng vai trò quan trọng trong công tác làm việc phòng, chống vi phạm hành chính. Hình thức xử phạt trục xuất lần tiên phong được lao lý trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2002 (sửa đổi, bổ trợ năm 2007, 2008). Khi Luật XLVPHC năm 2012 thay thế sửa chữa Pháp lệnh XLVPHC năm 2002 (sửa đổi, bổ trợ năm 2007, 2008) thì hình thức xử phạt trục xuất được lao lý tại Điều 27. Theo đó, trục xuất là hình thức xử phạt buộc người quốc tế vi phạm hành chính tại Nước Ta phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng theo pháp lý Việt Nam, hình thức xử phạt trục xuất được vận dụng với đặc thù là hình thức xử phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ trợ và có những đặc thù sau:

Thứ nhất, trục xuất là một hình thức xử phạt được pháp lý trong Luật XPVPHC năm 2012. Trục xuất được vận dụng với đặc thù là hình thức xử phạt chính hoặc là hình thức xử phạt bổ sung. Như vậy, so với vi phạm hành chính nếu đã vận dụng trục xuất với tư cách là hình thức xử phạt chính thì không đồng thời vận dụng trục xuất với tư cách là hình thức xử phạt bổ sung.

Thứ hai, đối tượng người dùng vận dụng đối với hình thức xử phạt trục xuất là người quốc tế vi phạm hành chính tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa công dân Nước Ta vi phạm hành chính thì không hề bị vận dụng hình thức xử phạt đặc trưng này.

Thứ ba, hình thức xử phạt trục xuất có mức độ hạn chế quyền tự do cao hơn so với những hình thức xử phạt khác. Luật XLVPHC năm 2012 lao lý những hình thức xử phạt bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động giải trí giải trí có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện; trục xuất. Khi bị vận dụng hình thức xử phạt trục xuất, người bị trục xuất phải dừng toàn bộ những hoạt động học tập, làm việc, kinh doanh… và bị buộc phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong thời hạn chờ làm thủ tục trục xuất, người bị trục xuất hoàn toàn có thể bị vận dụng giải pháp quản trị như: (i) bị hạn chế việc đi lại; (ii) bị chỉ định chỗ ở, tạm giữ hộ chiếu hoặc sách vở tùy thân khác thay hộ chiếu; (iii) bắt buộc lưu trú tại cơ sở lưu trú do Bộ Công an quản trị nếu có căn cứ cho rằng người đó sẽ trốn tránh hoặc cản trở việc thi hành quyết định hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động xử phạt trục xuất. Mục đích của việc vận dụng những giải pháp trên nhằm quản trị và hạn chế tự do đi lại trong thời hạn chờ thi hành chính thức xử phạt trục xuất.

Thứ tư, hình thức xử phạt trục xuất được vận dụng theo thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công an cấp tỉnh và Cục trưởng Cục quản trị xuất nhập cảnh. Đây là đặc thù rất quan trọng để phân biệt hình thức xử phạt trục xuất và những giải pháp cưỡng chế khác như hình phạt trục xuất trong luật hình sự hay giải pháp cưỡng chế buộc xuất cảnh trong Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người ngoài tại Nước Ta 2014.

Thứ năm, hình thức xử phạt trục xuất chỉ được vận dụng trong một số trường hợp được pháp lý quy định. Theo khảo cứu của tác giả, hình thức xử phạt trục xuất chỉ được lao lý trong 11 nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong những lĩnh vực.

Xem thêm: Hình thức xử phạt trục xuất trong giải quyết và xử lý vi phạm hành chính

– Trục xuất trong tiếng anh là Expulsion

– Trục xuất trong tiếng anh được định nghĩa là:

Expulsion is a form of sanction that forces foreigners who commit administrative violations in Vietnam to leave the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

– Một số từ vựng tiêu biểu vượt trội tương quan trong cùng nghành như:

1 immigrant (n) người nhập cư 2 emigrant (n) người di cư 3 immigrate (v) nhập cư 4 immigration (n) sự nhập cư 5 refugee (n) người tị nạn

2. Quy định về việc vận dụng hình thức xử phạt trục xuất:

Nghị định số 112/2013/NĐ-CP lao lý hình thức xử phạt trục xuất như sau:

Thứ nhất, về thẩm quyền áp dụng

Người có thẩm quyền quyết định vận dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính được triển khai theo lao lý tại Điểm đ Khoản 5, Khoản 7 Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Đó là của Công an nhân dân dân, bao gồm:

– Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy: Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định vận dụng hình thức xử phạt trục xuất

Xem thêm: Các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

– Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cư có thẩm quyền xử phạt theo pháp luật tại khoản 6 Điều này và có quyền quyết định vận dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Thứ hai, trình tự thủ tục lập hồ sơ ý kiến ý kiến ý kiến ý kiến đề nghị áp dụng

1. Cơ quan phát hiện vi phạm xét thấy người quốc tế triển khai hành vi vi phạm pháp luật đủ điều kiện áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, phải gửi ngay tài liệu, tang vật, phương tiện đi lại đi lại bị tạm giữ (nếu có) tương quan đến vụ vi phạm đến cơ quan quản trị xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi người quốc tế đăng ký thường trú, tạm trú hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm để lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Đối với trường hợp vi phạm do cơ quan ở Trung ương, đơn vị chức năng nhiệm vụ thuộc Bộ Công an phát hiện thì hồ sơ vi phạm được gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để lập hồ sơ áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vi phạm, cơ quan quản trị xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, phòng nhiệm vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh có nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm và trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Hồ sơ gồm có:

a) Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất;

b) Tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật hành chính;

c) Các hình thức xử lý đã áp dụng (đối với trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm);

d) Văn bản đề nghị trục xuất.

Xem thêm: Có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào?

Thứ ba, ra quyết định xử phạt trục xuất

1. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình đề nghị trục xuất của cơ quan quản trị xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh hoặc phòng nhiệm vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, chuyển đến Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, ra quyết định xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm hành chính. Nếu không đủ điều kiện áp dụng hình thức xử phạt trục xuất thì phải thông tin ngay cho cơ quan phát hiện vi phạm biết.

2. Quyết định xử phạt trục xuất phải ghi rõ những nội dung sau:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định xử phạt trục xuất;

b) Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt trục xuất;

c) Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, số hộ chiếu/giấy tờ thay thế hộ chiếu của người bị trục xuất;

d) Hành vi vi phạm hành chính của người bị trục xuất;

đ) Điều khoản của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng; hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, những biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

Xem thêm: Xử phạt hành vi đá bóng trên đường giao thông

e) Thời gian thi hành quyết định xử phạt trục xuất;

g) Nơi bị trục xuất đến;

h) Cửa khẩu thi hành quyết định xử phạt trục xuất;

i) Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định xử phạt trục xuất;

k) Nơi ở bắt buộc của người nước ngoài trong thời hạn làm thủ tục trục xuất;

l) Chữ ký của người ra quyết định xử phạt trục xuất.

3. Quyết định xử phạt trục xuất phải được gửi cho người bị trục xuất và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà người bị trục xuất là công dân hoặc nước mà người đó cư trú cuối cùng trước khi đến Nước Ta trước khi thi hành. Quyết định xử phạt trục xuất phải được bộc lộ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Thứ tư, hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất

Xem thêm: Nhận biết bán hàng đa cấp bất chính và các hình thức xử phạt

1. Người bị trục xuất được hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất trong những trường hợp sau đây:

a) Bị bệnh nặng, phải cấp cứu hoặc vì nguyên do sức khoẻ khác không thể thực hiện được quyết định xử phạt trục xuất có chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên hoặc các trường hợp bất khả kháng khác;

b) Phải thực hiện nghĩa vụ về dân sự, hành chính, kinh tế theo lao lý của pháp luật.

2. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, Giám đốc Công an cấp tỉnh xem xét, ra quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất.

3. Trên cơ sở đề nghị của trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, ra quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất.

4. Khi điều kiện hoãn không còn thì quyết định xử phạt trục xuất được liên tục thi hành.

Thứ năm, hồ sơ thi hành quyết định xử phạt trục xuất

1. Hồ sơ thi hành quyết định xử phạt trục xuất, bao gồm:

Xem thêm: Quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính

a) Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính;

b) Bản sao hộ chiếu hoặc bản sao sách vở tùy thân khác thay hộ chiếu của người bị trục xuất;

c) Giấy tờ chứng nhận đã chấp hành xong các nghĩa vụ khác (nếu có);

d) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh hoặc phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định

Vì những hành vi vi phạm diễn ra trên thực tế ngày càng phức tạp hơn chính vì vậy việc triển khai xong hơn pháp luật tương quan đến xử phạt bằng hình thức trục xuất được cho là cấp thiết và quan trọng. Theo đó, Chính phủ phải triển khai thanh tra rà soát các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các nghành nghề dịch vụ và đưa ra cách xác lập “tính chất, mức độ xâm hại trật tự quản lý nhà nước của hành vi vi phạm” để từ đó có thể áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần “mạnh dạn” quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với những vi phạm hành chính tương quan trực tiếp đến bảo mật an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, có khách thể bảo vệ quan trọng như quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, vùng biển, hòn đảo và thềm lục địa. Hơn nữa, để thiết kế xây dựng và triển khai xong việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, Luật XLVPHC năm 2012 cần quy định rõ ràng các tiêu chí, điều kiện đơn cử để áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, mức độ vi phạm hành chính như thế nào thì bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất? Theo chúng tôi, pháp luật nên quy định cụ thể vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Điều đó có nghĩa người nước ngoài thực hiện hành vi này thì đương nhiên bị trục xuất.