NỢ C/O VÀ CÁC BƯỚC HOÀN THUẾ SAU KHI BỔ SUNG C/O HỢP LỆ

CHÚ Ý TRÊN TỜ KHAI NỢ C/O PHẢI GHI CHỖ GHI CHÚ KHÁC LÀ ”CV NỢ C/O” VÀ KHAI THUẾ NK THÔNG THƯỜNG B01

XEM https://diendan.https://cuagachcamau.com/threads/chÚ-Ý-trÊn-tỜ-khai-nỢ-c-o-phẢi-ghi-chỖ-ghi-chÚ-khÁc-lÀ-cv-nỢ-c-o-vÀ-khai-thuẾ-nk-thÔng-thƯỜng-b01.683/

1. Bước 1: Về thủ tục nợ C/O và khai báo thuế suất:

 – Căn cứ Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Điều 7. Thời điểm nộp chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu

1. Đối với hàng hóa lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này:

a) Người khai hải quan nộp chứng từ ghi nhận nguồn gốc hàng hóa tại thời gian làm thủ tục hải quan;

b) Trường hợp chưa có chứng từ ghi nhận nguồn gốc hàng hóa tại thời gian làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ trợ và nộp chứng từ ghi nhận nguồn gốc hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ĐK tờ khai hải quan, trừ hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu EAV, người khai hải quan nộp chứng từ ghi nhận nguồn gốc hàng hóa tại thời gian làm thủ tục hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu VK (KV), trường hợp chưa có chứng từ ghi nhận nguồn gốc hàng hóa tại thời gian làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ trợ và nộp chứng từ ghi nhận nguồn gốc hàng hóa trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ĐK tờ khai hải quan;

c) Trường hợp tại thời gian làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai thuế suất MFN, không vận dụng thuế suất khuyến mại đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan xác lập lại mã số HS hoặc người khai hải quan tự phát hiện khai bổ trợ mã số HS dẫn đến đổi khác thuế suất thuế nhập khẩu, người khai hải quan được nộp bổ trợ chứng từ chứng nhận nguồn gốc hàng hóa trong thời hạn còn hiệu lực hiện hành của chứng từ chứng nhận nguồn gốc hàng hóa để được xem xét vận dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận nguồn gốc hàng hóa là thời gian người khai hải quan nộp hồ sơ khai bổ trợ mã số HS sau khi cơ quan hải quan phát hành Tóm lại kiểm tra hoặc khi người khai hải quan tự phát hiện sai sót. Việc giải quyết và xử lý vi phạm thực hiện theo pháp luật của pháp luật;

Đối với trường hợp pháp luật tại điểm c khoản này nếu người khai hải quan đã nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời gian làm thủ tục hải quan theo lao lý tại điểm a khoản này hoặc đã nộp bổ trợ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại điểm b khoản này và đã được cơ quan hải quan kiểm tra, xác định tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi triển khai kiểm tra sau thông quan, thanh tra theo quy định, cơ quan hải quan đối chiếu với kết quả kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu để xem xét áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng nếu việc xác định lại mã số HS không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa đã kiểm tra, xác định trước đó.

…2. Đối với hàng hóa quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này, người khai hải quan nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

 1. Truyền tờ khai nợ C/O

Truyền tờ khai nợ C/O thì truyền như tờ khai bình thường, và mức thuế suất áp dụng là mức thuế suất ưu đãi (mã B01).

Lưu ý khi truyền tờ khai nợ C/O là trong phần ghi chú của tờ khai thêm dòng chữ “Doanh Nghiệp xin nợ C/O form E…

Sau đó nộp thuế như bình thường.

2. Nộp kèm công văn xin nợ C/O trong hồ sơ hải quan

Công văn xin nợ C/O chưa có quy định mẫu đơn cử nào, chúng tối xin trình làng mẫu sau (click để tải mẫu CV-NỢ-CO).

Sau khi có công văn xin nợ C/O thì sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng bộ hồ sơ như bình thường để triển khai nộp tờ khai (tùy theo luồng).

Tiến hành thông quan và đem và hàng về như bình thường.

2. Bước 2. Bổ sung C/O trong vòng 30 ngày tính từ ngày tờ khai

Sau khi có bản C/O gốc thì tiến hành làm bổ trợ C/O, những bước bổ sung C/O như sau:

2.1 Thứ nhất là truyền tờ khai AMA.

Truyền sửa tờ khai sau thông quan thì sử dụng đến nhiệm vụ khai AMA. Đối với việc truyền tờ khai AMA thì những bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xem video sau (click để xem video)

Lưu ý: khi truyền tờ khai AMA thì cần phải quan tâm về tỷ giá được sử dụng, tỷ giá sử dụng để khai là tỷ giá tại thời điểm ngày tờ khai

Ví dụ: ngày 01/2/2020 truyền tờ khai với tỷ giá là 23,935, truyền bổ sung tờ khai vào ngày 11/02/2020 tỷ giá là 24,000.00 thì phải lấy tỷ giá 23,935.

Cần tính tỷ giá đơn cử để ra được số tiền đúng để truyền sửa tờ khai AMA. Một mẹo nhỏ khi truyền nợ tờ khai là tại thời điểm truyền tờ khai chính thức nợ C/O thì nên tạo một tờ khai nháp có C/O và lấy số tiền đó, để sau này truyền sửa AMA là chỉ cần copy số liệu ở tờ khai nháp cho tờ khai AMA. (tờ khai nháp chỉ lấy số thuế về và để đó, để sau này truyền sửa AMA).

Sau khi có tờ khai AMA thì in ra và chuẩn bị bước tiếp theo.

2.2 Làm công văn bổ sung C/O và nộp hồ sơ bổ sung cho cán bộ hải quan đăng ký

Công văn bổ sung C/O cũng chưa có mẫu cụ thể, chúng tôi giới thiệu mẫu sau (CV BỔ SUNG C/O). Công văn này phải nộp cho đội tổng hợp hải quan để lấy số rồi nộp cho hải quan ĐK đã làm hồ sơ của bạn

Sau khi có công văn thì chuẩn bị bộ hồ sơ để bổ sung C/O, gồm những chứng từ sau:

 • Công  văn bổ sung C/O

 • Mẫu số 03/KBS/GSQL – (click để tải file Mau-03-Khai-bo-sung-ve-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau)

  Khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu (

 • C/O bản gốc

 • Tờ khai AMA

 • Phải đi mượn lại bộ hồ sơ gốc đã nộp lần trước tại kho của hải quan để bổ sung C/O gốc vào bộ hồ sơ đó.

Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị cho hải quan ĐK và chờ đợi hải quan ĐK làm thủ tục chấp nhập C/O thường mấy 1- 2 ngày hoặc có thể ngay khi bạn nộp.

3. Bước 3. Làm thủ tục hoàn thuế

Sau khi có xác nhận của hải quan ĐK về việc chấp nhận C/O thì đến đây có 2 cách để hoàn thuế.

Cách 1: Làm thủ tục hoàn thuế online đăng dịch vụ công của Tổng cục hải quan

Đối với cách này thì bạn vào trang pus.customs.gov.vn, và làm theo trình tự hướng dẫn trong phần hoàn thuế tờ khai.

Cách 2: Làm thủ tục hoàn thuế bằng tay thủ công tại đội quản trị thuế của chi cục mà mình đã mở tờ khai.

Để hoàn thuế theo cách này cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau

 • 03/KBS/GSQL (có xác nhận của hải quan đăng ký): Hải quan ĐK sẽ trả lại một bản photo của mẫu này, sử dụng bản photo này để hoàn thuế.

  Mẫu số(có xác nhận của hải quan đăng ký): Hải quan đăng ký sẽ trả lại một bản photo của mẫu này, sử dụng bản photo này để hoàn thuế.

 • Tờ khai AMA có dấu xác nhận của hải quan đăng ký

 •  39/2018 ngày 20/04/2018

   

   ngày 20/4/2018. (click để tải file CV-hoan-thue

  Công văn đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK Phụ lục VI phát hành kèm Thông tư sốngày 20/4/2018. (click để tải file

 • Giấy nộp thuế tờ khai (bản gốc đối chiếu, bản photo có mộc công ty nộp hải quan)

 • Chứng từ khác kèm theo tùy theo lô hàng (nếu có yêu cầu)

Sau khi có bộ hồ sơ trên thì mang hồ sơ đến Đội Quản Lý Thuế Của Chi Cục Hải Quan nơi doanh nghiệp đã mở tờ khai để nộp bộ hồ sơ hoàn thuế. Tại đây, cán bộ đảm nhiệm hồ sơ sẽ kiểm tra bộ hồ sơ, nếu có bất kể thông tin nào chưa khớp hoặc có xô lệch về số tiền thuế hải quan sẽ nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh và bổ sung đơn cử theo từng bộ hồ sơ.

Sau khi cán bộ quản lý thuế tiếp đón hồ sơ và cấp số tiếp nhận thì trả lại công văn xin hoàn thuế cho người nộp để nộp lại công văn cho bộ phận văn thư đóng dấu lấy số để lưu công văn vào kho dữ liệu và cấp số tiếp nhận văn thư.

Sau khi hoàn thành các thủ tục thì đợi khoảng 7 ngày thao tác quay trở lại đội quản lý thuế để lấy thông báo xác nhận về việc hoàn thuế. Trong vòng từ 14 ngày làm làm việc thuế sẽ được hoàn lại vào thông tin tài khoản đăng ký trên công văn xin hoàn thuế.

Trường hợp bạn muốn thuê đơn vị chức năng dịch vụ làm thủ tục thông quan, họ sẽ hướng dẫn cách chuẩn bị chứng từ để làm thủ tục hải quan xuất khẩu. Hoặc họ có thể làm trọn gói Door to door cho bạn vào link bên dưới.

CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT

CHUYÊN TƯ VẤN, LÀM DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU, LOGISTICS, THỦ TỤC HẢI QUAN TRỌN GÓI 1. Dịch Vụ Tư Vấn – Tư vấn cho người mua trong việc tìm kiếm nguồn hàng, đàm phán thương thảo, ký kết hợp đồng với các điều kiện kèm theo tương thích và giá thành tốt nhất. Hợp đồng ngoại thương Thanh toán quốc tế (L/C…vv) Bảo…

Nếu bạn muốn học các khoá về XNK, LOGISTICS THỰC TẾ thì bạn đăng ký tại TRUNG TÂM LOGISTICS – XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

TRUNG TÂM LOGISTICS – XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU – LOGISTICS THỰC TẾ ⛳ƯU ĐÃI LỚN KHI ĐĂNG KÝ KHOÁ XNK THỰC HÀNH KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG TRONG NĂM 2020. TRỌN KHOÁ 3.000.000 đồng ➖HỖ TRỢ THỰC TẬP, ĐI THỰC TẾ, CỌ XÁT THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP: Xem chi tiết tại…