Sửa tờ khai sau thông quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC – Hội Xuất Nhập Khẩu

5/5 – (1 bình chọn)

Tôi viết bài này để giải đáp câu hỏi mà nhiều bạn hỏi chúng tôi cũng như trên mạng xã hội, đây là vấn đề mà phần nhiều ai cũng phải trải qua một lần mặc dầu bạn có nhiều kinh nghiệm hay giỏi như thế nào thì tôi nghĩ đâu đó cũng một lần trải qua, đó là sửa tờ khai sau khi thông quan.

Sửa tờ khai sau thông quan là cái việc mà tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu sau khi đã được thông quan rồi mà vì một nguyên do gì đó những bạn phát hiện ra nội dung bị sai mà mình cần sửa lại cho nó hài hòa và hợp lý với chứng từ.

Thì để hiểu rõ hơn thì mời bạn tìm hiểu thêm thêm những trường hợp được sửa tờ khai hải quan và bổ trợ hồ sơ hải quan được triển khai theo Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ trợ tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

1. Các trường hợp khai bổ sung:

a) Người khai hải quan được khai bổ trợ hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời gian cơ quan hải quan thực thi việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ trợ hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời gian cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra trong thực tiễn sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì triển khai khai bổ trợ và bị giải quyết và giải quyết và giải quyết và giải quyết và xử lý theo pháp lý của pháp lý về thuế, pháp lý về xử lý vi phạm hành chính;

d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực thi khai bổ trợ và bị xử lý theo pháp luật của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

đ) Người khai hải quan triển khai khai bổ trợ theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tiễn hàng hóa và bị xử lý theo pháp luật của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Việc khai bổ trợ theo pháp luật tại điểm b, điểm d khoản này chỉ được thực thi so với hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng người tiêu dùng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.”

Tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC pháp luật về nội dung khai bổ trợ như sau:

2. Nội dung khai bổ trợ bao gồm:

c) Khai bổ trợ những chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ những chỉ tiêu thông tin không được khai bổ trợ quy định tại điểm 3 Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này; so với những chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không tương hỗ khai bổ sung thì việc khai bổ sung thực thi theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này;

d) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này.”

Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung:

  • Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu

STT

Chỉ tiêu thông tin

1

Tờ khai nhập khẩu

1.1

Mã loại hình

1.2

Mã phân loại hàng hóa

1.3

Mã hiệu phương pháp vận chuyển

1.4

Cơ quan Hải quan

1.5

Mã người nhập khẩu

1.6

Mã đại lý hải quan

2

Tờ khai xuất khẩu

2.1

Mã loại hình

2.2

Mã phân loại hàng hóa

2.3

Mã hiệu phương thức vận chuyển

2.4

Cơ quan Hải quan

2.5

Mã người xuất khẩu

2.6

Mã đại lý hải quan

 

  • Trường hợp giải phóng hàng (BP), các chỉ tiêu sau không được khai bổ sung:

1

Mã loại hình

2

Mã phân loại hàng hóa

3

Mã hiệu phương thức vận chuyển

4

Cơ quan Hải quan

5

Mã người nhập khẩu

6

Mã người xuất khẩu

7

Mã đại lý hải quan

8

Số vận đơn

9

Số lượng

10

Tổng khối lượng hàng (Gross)

11

Phương tiện vận chuyển

12

Ngày hàng đến

13

Địa điểm dỡ hàng

14

Địa điểm xếp hàng

15

Số lượng container

16

Phân mô hình thức hóa đơn

17

Số tiếp nhận hóa đơn điện tử

18

Mã lý do đề xuất BP

19

Mã ngân hàng nhà nước bảo lãnh

20

Năm phát hành bảo lãnh

21

Ký hiệu chứng từ bảo lãnh

22

Số chứng từ bảo lãnh

Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung:

STT

Chỉ tiêu thông tin

Hướng dẫn sửa đổi/Ghi chú

1

Tờ khai nhập khẩu

1.1

Phân loại cá nhân/tổ chức

Người khai hải quan:

+ Trong thông quan khai bổ sung bằng nhiệm vụ IDA01, ghi đúng mực nội dung khai bổ sung trên ô “Ký hiệu và số hiệu” của tờ khai hải quan.

+ Sau thông quan:

Người khai hải quan khai bổ sung bằng nhiệm vụ AMA, ghi đúng mực tên người nhập khẩu trên ô “Phần ghi chú” của tờ khai sửa đổi.

Công chức hải quan địa thế địa thế căn cứ vào ý kiến đề nghị sửa đổi và phê duyệt của Lãnh đạo Chi cục để thực hiện tính năng Chuyển khu vực giám sát trên Hệ thống

1.2

Tên người nhập khẩu

1.3

Mã khu vực lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến

2

Tờ khai xuất khẩu

2.1

Tên người xuất khẩu

– Trong thông quan:

Người khai hải quan sửa đổi bằng nghiệp vụ EDA01, ghi đúng chuẩn tên người xuất khẩu trên ô “Ký hiệu và số hiệu” của tờ khai hải quan.

– Sau thông quan:

Người khai hải quan sửa đổi bằng nghiệp vụ AMA, ghi chính xác tên người xuất khẩu trên ô “Phần ghi chú” của tờ khai sửa đổi.

2.2

Mã khu vực lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến

 

3

Tờ khai nhập khẩu đề nghị giải phóng hàng

3.1

Phân loại cá nhân/tổ chức

– Trong thông quan: Người khai sửa đổi bằng cách ghi thông tin đúng vào ô “Phần ghi chú”.

– Sau thông quan: Người khai đề nghị sửa đổi bằng văn bản (mẫu 03/KBS/GSQL Phụ lục V phát hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC)

3.2

Ngày khai báo (dự kiến)

Không phải sửa đổi

3.3

Mã khu vực lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến

Công chức hải quan căn cứ vào đề nghị sửa đổi và phê duyệt của Lãnh đạo Chi cục để thực hiện chức năng Chuyển khu vực giám sát trên Hệ thống

Như vậy khi các bạn muốn khai bổ sung sau thông quan thì hãy chú ý quan tâm xem tiêu chuẩn khai bổ sung có nằm trong các tiêu chuẩn không được khai bổ sung hay không? 

Như các bạn biết kể từ 01/04/2017 khai báo sửa, huỷ tờ khai và một số ít nghiệp vụ khác phải khai báo hồ sơ trên website dịch vụ công của tổng cục Hải Quan.

Sau đây mình xin hướng dẫn cách khai bỗ sung trên dịch vụ công trực tuyến :

Mời bạn xem bài : Hướng dẫn cách sửa tờ khai sau thông quan trên dịch vụ công

CHIA SẺ BÀI NÀY NGAY:

Viết một bình luận