Thủ Tục Sửa Tờ Khai Sau Thông Quan (Cập Nhật 2022)

Có được hủy tờ khai sau khi thông quan không?

Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ trợ hồ sơ hải quan sau thời gian cơ quan hải quan quyết định hành động hành động hành động hành động hành động kiểm tra hay không?

Thủ Tục Sửa Tờ Khai Sau Thông Quan

Hiện nay, có nhiều trường hợp khai thiếu thông tin trên tờ khai hải quan mẫu sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, tất cả chúng ta cần địa thế địa thế căn cứ vào những pháp lý cụ thể về việc khai bổ trợ hồ sơ hải quan và nộp những chứng từ tương quan đến khai bổ trợ hồ sơ hải quan. Đây là yếu tố lúc bấy giờ khá nhiều người đang chăm sóc và còn nhiều thắc mắc. Sau đấy, ACC sẽ tư vấn cho những bạn những yếu tố tương quan đến “Thủ tục sửa tờ khai sau thông quan cập nhật pháp lý mới nhất”.

1. Khai bổ trợ hàng hóa sau thông quan là gì?

Người khai hải quan triển khai khai bổ trợ sau thông quan trong những trường hợp sau:

 • Người khai hải quan, người nộp thuế xác lập có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ trợ hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời gian cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra; khóa học xuất nhập khẩu ĐH ngoại thương;
 • Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực thi khai bổ trợ và bị giải quyết và giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp luật.

2. Điều kiện để người khai hải quan sửa tờ khai sau thông quan

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, so với trường hợp trong thông quan, người khai hải quan được sửa tờ khai khi:

 • Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ trợ hồ sơ hải quan trước thời gian cơ quan hải quan thông tin hiệu quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;
 • Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời gian cơ quan hải quan thông báo tác dụng phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ trợ hồ sơ hải quan và bị xử lý theo pháp luật của pháp luật;
 • Người khai hải quan, người nộp thuế triển khai khai bổ trợ hồ sơ hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, không tương thích giữa thực tiễn hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quy trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tiễn hàng hóa thì bị xử lý theo pháp luật của pháp luật.

Trong khi đó, người khai hải quan được sửa tờ khai hải quan khi hàng hóa đã được thông quan nếu thuộc vào một trong những trường hợp sau đây:

 • Người khai hải quan, người nộp thuế xác lập có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời gian cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
 • Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực thi khai bổ trợ và bị xử lý theo pháp luật của pháp luật.

Lưu ý, người khai hải quan không được sửa tờ khai nếu nội dung khai bổ trợ tương quan đến chỉ tiêu thông tin lao lý tại mục 3 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC (được thay thế thay thế thay thế thay thế thay thế thay thế thay thế thay thế sửa chữa thay thế bởi Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC) và những nội dung liên quan đến Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

3. Chuẩn bị hồ sơ

 • Văn bản sửa chữa, khai bổ sung: nộp 02 bản chính;
 • Các sách vở kèm theo để chứng minh việc sửa chữa, khai bổ sung.

4. Trình tự thực thi sửa tơ khai sau thông quan

Trách nhiệm của người khai hải quan

 • Khai chính xác, trung thực, rất vừa đủ các yếu tố, căn cứ khai bổ trợ trong văn bản khai bổ sung;
 • Tính số tiền thuế khai bổ sung, số tiền phạt chậm nộp (nếu có) phải nộp do khai bổ sung;
 • Nộp đủ hồ sơ cho cơ quan hải quan trong thời hạn được sửa chữa, khai bổ trợ theo lao lý tại Điều 34 Luật Quản lý thuế, khoản 2 Điều 22 Luật Hải quan;
 • Thực hiện thông tin của cơ quan hải quan trên văn bản sửa chữa, khai bổ sung;
 • Trường hợp khai bổ trợ làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp (nếu có) theo đúng quy định;
 • Trường hợp khai bổ trợ làm giảm số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan hải quan nơi khai bổ trợ xử lý số tiền nộp thừa.

Trách nhiệm của cơ quan hải quan

 • Ghi rõ ngày, giờ đảm nhiệm hồ sơ sửa chữa, khai bổ trợ đối với trường hợp sửa chữa, khai bổ sung;
 • Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ sửa chữa, khai bổ trợ và thông tin tác dụng kiểm tra trên văn bản sửa chữa, khai bổ sung; trả cho người khai hải quan 01 bản, lưu 01 bản;
 • Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ sửa chữa, khai bổ trợ trong thời hạn sau đây:
 • Trong thời hạn tám giờ thao tác kể từ khi tiếp đón đủ hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung đối với trường hợp sửa chữa, khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tiễn hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra trong thực tiễn hàng hóa;
 • Trong thời hạn năm ngày thao tác kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ khai bổ sung đối với trường hợp khai bổ sung trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan triển khai kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

5. Cơ quan có thẩm quyền

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực thi (nếu có): Chi cục Hải quan;
 • Cơ quan trực tiếp thực thi TTHC: Chi cục Hải quan.

6. Các thắc mắc thường gặp về Sửa Tờ Khai Sau Thông Quan

Sửa tờ khai sau thông quan là gì?

Sửa tờ khai sau thông quan là việc tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu sau khi đã thông quan nhưng vì một nguyên do nào đó và nội dung tờ khai bị sai và cần sửa lại cho hợp lý với chứng từ.

Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra hay không?

 • Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra.

Có được hủy tờ khai sau khi thông quan không?

 • Hủy tờ khai để thay tờ khai hải quan mới triển khai theo pháp luật tại Điều 15 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Theo đó, thời điểm thay tờ khai hải quan phải thực hiện trước thời điểm kiểm tra thực tiễn hàng hóa hoặc trước thời điểm miễn kiểm tra thực tế. Do vậy, hàng hóa đã thông quan không được hủy tờ khai hải quan.
 • Việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Ai là người khai bổ sung khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót?

 • Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, có sự chênh lệch giữa trong thực tiễn hàng hóa với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, thực tế hàng hóa thì có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi yếu tố liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc (Xem thêm về chúng tôi tại đây) với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm ngày hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Đánh giá post

Viết một bình luận