Phân biệt thuế TNCN đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam như thế nào? – Vina Bookkeeping

Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên phân phối dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế tại TPHCM và Hà Nội xin chia sẽ bài viết này:

Nhìn chung cá thể cư trú và cá thể không cư trú đều là những đối tượng người tiêu dùng người dùng người dùng phải chịu thuế Thu nhập cá thể theo pháp lý của Luật Thuế Thu nhập cá nhân. Tuy nhiên phạm vi chịu thuế và thuế suất vận dụng so với hai đối tượng này lại trọn vẹn khác nhau. Vì vậy việc hiểu rõ cách xác lập cá thể cư trú và không cư trú theo lao lý hiện hành là điều rất là quan trọng.

  1. Thế nào là cá thể cư trú tại Việt Nam

Cá nhân cư trú là người phân phối một trong những điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo sau đây:

a) Có mặt tại Nước Ta từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày tiên phong xuất hiện tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được địa thế địa thế căn cứ vào xác nhận của cơ quan quản trị xuất nhập cư trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá thể khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân xuất hiện tại Nước Ta theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện hữu của cá thể đó trên chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

b) Có nơi ở liên tục tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

b.1) Có nơi ở tiếp tục theo pháp lý của pháp lý về cư trú:

b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở tiếp tục là nơi cá thể sinh sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã ĐK thường trú theo lao lý của pháp lý về cư trú.

b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở liên tục là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

b.2) Có nhà thuê để ở tại Nước Ta theo pháp lý của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:

b.2.1) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở tiếp tục theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác lập là cá thể cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.

b.2.2) Nhà thuê để ở gồm có cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,… không phân biệt cá thể tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá thể có nơi ở tiếp tục tại Nước Ta theo lao lý tại khoản này nhưng trong thực tiễn xuất hiện tại Nước Ta dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá thể không chứng tỏ được là cá thể cư trú của nước nào thì cá thể đó là cá thể cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng tỏ là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy ghi nhận cư trú. Trường hợp cá thể thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Nước Ta không có lao lý cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá thể cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời hạn cư trú.

Tham khảo Công văn 3604/TCT-TNCN ngày 04/09/2015 của Tổng Cục Thuế.

Tham khảo Công văn số 3313/CT-TTHT ngày 22/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

 Kết luận: Như vậy hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy rằng, để xác lập thực trạng cư trú của một cá nhân, tiên phong là phải tính xem trong năm dương lịch (hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam).

  • Nếu cá thể quốc tế có mặt tại Nước Ta từ 183 ngày trở lên thì là cá thể cư trú (mà không cần phải xem xét tiếp bất kể điều kiện nào).
  • Nếu cá thể quốc tế có mặt tại Nước Ta dưới 183 ngày thì chuyển sang xét tiếp điều kiện b, tức là xem xét cá thể nước ngoài có nơi ở tiếp tục tại Nước Ta hay không. Nếu cá thể có nơi ở thường xuyên tại Nước Ta thì được xem là cá thể cư trú (cho dù ở Nước Ta dưới 183 ngày). Tuy nhiên nếu cá thể này chứng minh được là cá thể cư trú của nước khác thì cá thể này không là cá thể cư trú tại Việt Nam.

STT
Tiêu chí xác định
Cư trú/

Không cư trú

1
 Có mặt tại Nước Ta từ 183 ngày trở lên
Cư trú

2
Có mặt tại Nước Ta dưới 183 ngày trở lên
 

2.1
Không có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú
Không cư trú

2.2
Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú và chứng minh được là cá nhân cư trú của nước khác
Không cư trú

Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú nhưng không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước khác
Cư trú

 

  1. Thế nào là cá nhân không cư trú

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện của cá nhân cư trú như đã đề cập bên trên.

Lưu ý:  Trường hợp trong năm đã tạm kê khai dưới dạng cá nhân cư trú, nhưng trong năm phát sinh một số yếu tố làm biến hóa tình trạng cư trú so với ước tính ban đầu, nếu việc thay đổi này tác động đến nghĩa vụ và trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập cá nhân thì việc điều chỉnh lại việc kê khai trong quá khứ là cần thiết, và khi đó, tiền chậm nộp thuế TNCN hoặc tiền thuế nộp thừa là có thể phát sinh.

Công văn số 68716/CT-TTHT ngày 12/10/2018 của Cục Thuế TP. TP.HN

Tham khảo Công văn số 37608/CT-TTHT ngày 6/6/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội

  1. Sự độc lạ trong phạm vi xác định thu nhập chịu thuế giữa cá nhân cư trú và không cư trú

Theo quy định về Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân cư trú kê khai thu nhập toàn cầu, trong khi cá nhân không cư trú chỉ phải kê khai thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận và trả thu nhập.

Trong đó, khái niệm thu nhập phát sinh tại Nước Ta mặc dù không có định nghĩa một cách rõ ràng nhưng trong thực tiễn vận dụng quy định, nó được hiểu là thu nhập ship hàng cho việc làm tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận và trả thu nhập. Điều đó có nghĩa rằng, một cá nhân dù không hiện hữu tại Việt Nam bất kể thời hạn nào trong năm tính thuế, cá nhân đó vẫn có thể phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam nếu cá nhân đó có phát sinh tiền lương, tiền công cho mục tiêu việc làm tại Việt Nam.

Tham khảo công văn số 2465/TCT-TNCN ngày 20/6/2018 của Tổng cục Thuế

 

  1. Sự độc lạ trong cách tính thuế giữa cá nhân cư trú và không cư trú

Các yếu tố độc lạ được mô tả như bảng bên dưới:

Tiêu thức
Cá nhân cư trú
Cá nhân

không cư trú

Thuế suất áp dụng
Lũy tiến từ 5% – 35%
Toàn phần (20%)

Giảm trừ bảo hiểm bắt buộc
Được
Không

Giảm trừ gia cảnh
Được
Không

Quyết toán thuế

Không

 

Đối với cá nhân cư trú: Thuế thu nhập cá nhân là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể vận dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Đối với cá nhân không cư trú: Thuế thu nhập cá nhân là thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế cũng chính là thu nhập tính thuế.

Như đã trình bày bên trên, thu nhập chịu thuế so với cá nhân không cư trú là thu nhập phát sinh cho công việc tại Việt Nam.

Trường hợp người nộp thuế có phát sinh thu nhập cho công việc tại Việt Nam nhưng không xác định được một cách riêng biệt, quy định đưa ra công thức nhu yếu phân chia thu nhập toàn cầu dựa theo một trong hai tỷ suất i) tỷ suất số ngày hiện diện tại Việt Nam hoặc ii) tỷ lệ số ngày thao tác tại Việt Nam nếu cá nhân không hiện diện tại Việt Nam.

Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới bài viết hoặc dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản, Doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế tại Việt Nam, vui mắt liên hệ Kế Toán Vina để được tư vấn và hỗ trợ.

Viết một bình luận