Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp luôn là mối quan tâm của rất nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những tương quan đến yếu tố này đặc biệt quan trọng quan trọng định nghĩa thuế thu nhập bằng tiếng Anh thì lại càng không dễ dàng.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung ứng cho quý bạn đọc 1 số ít nội dung nhằm giải đáp cho câu hỏi: Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp lúc bấy giờ chưa được trình bày đơn cử trong văn bản nào hết. Tuy nhiên, khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế tính trực tiếp trên phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế hay còn được gọi là thuế trực thu, phần thu nhập tính thuế của doanh nghiệp được tính bằng thu nhập trong hoạt động giải trí giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thương mại thương mại dịch vụ sản phẩm & hàng hóa trừ đi những khoản được lao lý trong luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp được dịch sang tiếng Anh là Frofit tax hay corporte income tax.

Với Quý fan hâm mộ còn vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là gì? có thể tìm hiểu thêm định nghĩa trong tiếng Anh như sau:

Corporate income tax is a tax calculated directly on the taxable income of the enterprise in the tax period, also known as direct tax, the taxable part of the enterprise’s income is calculated as income in production activities, trading in goods and services minus the amounts specifed in the law (costs incurred in connection with production and business activities, wages …).

Một số cụm từ tiếng Anh tương quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Tax: Thuế.

– Refund of tax: Thủ tục hoàn thuế.

– Imposea tax: Ấn định thuế.

– Registrate: Đăng ký thuế.

– Tax offset: Bù trừ thuế.

– Declare: Khai báo thuế.

– Examine: Kiểm tra thuế.

– License tax: Thuế môn bài.

– Personal income tax: Thuế thu nhập cá nhân.

– Company income tax: Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Value added tax: Thuế giá trị gia tăng.

– Tax cut: Giảm thuế.

– income tax: Thuế thu nhập.

– Tax fraud: Gian lận thuế.

– Indirect tax: Thuế gián thu.

– Tax avoidace: Trốn thuế.

– Direct tax: Thuế trực thu.

– Tax evasion: Sự trốn thuế.

– E-file: Hồ sơ khai thuế bằng điện tử.

– Tax rate: Thuết suất.

– Tax abatement: Sự khấu trừ thuế.

– Tax policy: Chính sách thuế.

– Taxable: Chịu thuế.

– Tax penalty: Tiền phạt thuế.

Đối tượng phải đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, pháp lý về những đối tượng người tiêu dùng phải tham gia thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:

– Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

– Đơn vị sự nghiệp được xây dựng theo pháp lý của pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức được xây dựng theo Luật Hợp tác xã.

– Doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở trường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam).

– Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật của pháp luật Việt Nam.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC, sửa đổi bổ sung bằng Thông tư số 78, cụ thể:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến thì tính như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = (Thu thập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH và CN) x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Phần trích lập quỹ KH và CN được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm.

 Cách tính thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 11 – Thông tư số 78/2014/TT-BTC, đơn cử gồm có 02 trường hợp:

Trường hợp trước ngày 01/01/2016:

– Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng vận dụng mức thuế suất là 20%.

– Doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng:

+ Năm tạm tính quý theo mức thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng khuyến mại về thuế).

+ Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của những tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%.

+ Doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo doanh nghiệp được vận dụng thuế suất Thu nhập Doanh nghiệp 20%.

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 20% tỷ đồng vận dụng thuế suất 22%.

Trường hợp từ 01/01/2016 đến nay:

– Doanh nghiệp đang vận dụng mức thuế suất 20% và 22% chuyển sang vận dụng mức thuế suất 20%. Một số trường hợp đặc biệt:

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp so với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Nước Ta từ 23% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng nhà nước quyết định mức thuế suất đơn cử cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý và hiếm áp dụng thuế suất 50%. Trường hợp các mỏ tài nguyên quý và hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa phận có điều kiện kinh tế tài chính xã hội đặc biệt khó khăn thuộc hạng mục địa phận tặng thêm thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/ND-CP, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.

Như vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi cung cấp cụ thể tại mục ở đầu cuối của bài viết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nêu lên quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến yếu tố thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng tôi mong rằng những nội dung trên sẽ giúp ích được cho quý bạn đọc.