Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài: Kê khai & nộp thuế

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

(Last Updated On: Tháng Tám 12, 2022)

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá thể so với người lao động nước ngoàiKê khai và nộp thuế thu nhập cá thể so với người lao động nước ngoài

Kê khai, quyết toán, nộp thuế thu nhập cá thể cho người quốc tế là một điều rất quan trọng so với cả người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt quan trọng là khi người lao động quốc tế được tuyển dụng và thao tác tại Việt Nam.

Chúng tôi xin đưa ra một số điểm quan trọng về việc tính thuế thu nhập cá thể cho người quốc tế sau đây:

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Có 09 loại thu nhập chịu thuế:

1) Thuế thu nhập cá thể cho người quốc tế từ kinh doanh

 • Thu nhập từ hoạt động giải trí giải trí giải trí giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả những nghành công nghiệp như: sản xuất hàng hóa, dịch vụ, xây dựng, nhà hàng, những dịch thuê nhà, quyền sử dụng đất, cho thuê mặt nước và những gia tài khác.
 • Thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập của cá thể có giấy phép kinh doanh hoặc chứng từ hành nghề theo lao lý của pháp luật.

2) Thuế thu nhập cá thể từ tiền lương và tiền công do người sử dụng lao động trả

 • Tiền lương, tiền công, và những khoản có đặc thù tiền lương, tiền công được trả bằng hình thức tiền mặt hoặc hình thức khác.
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp.
 • Các khoản thù lao.
 • Tiền công có được từ việc hoạt động đại lý, môi giới, tiền thưởng từ phần thưởng điều tra và nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, phần thưởng dự án, sáng chế, ý tưởng theo lao lý tương quan về quyền chiếm hữu trí tuệ, tiền thưởng từ phần thưởng trình diễn nghệ thuật, phần thưởng thể thao, những khoản có được từ việc dạy học, quảng cáo, hoặc những khoản có được từ dịch vụ khác, và những khoản tiền công khác.
 • Tiền nhận được từ việc tham gia Thương Hội kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản lý, Thương Hội nghề nghiệp và những tổ chức triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai khác.
 • Các khoản tiền mặt hoặc không phải tiền mặt không phải là tiền lương mà người sử dụng lao động phải trả bao gồm: những khoản thanh toán tiền nhà, điện, nước và những dịch vụ khác (nếu có); những khoản bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tự chọn, quỹ hưu trí mà người sử dụng lao động trả thay cho người lao động; phí thành viên và những khoản phí ship hàng cá thể khác như: chăm nom sức khỏe, thể thao, vui chơi, giải trí, những khoản chi cho văn phòng phẩm, công tác, điện thoại, phục trang mà vượt quá số lượng giới hạn Nhà nước quy định; Khen thưởng bằng tiền mặt hoặc không bằng tiền mặt, gồm có cả phần thưởng dưới hình thức chứng khoán.

3) Thuế thu nhập cá thể cho người quốc tế từ góp vốn đầu tư vốn

 • Tiền lãi cho vay từ những tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh và nhóm cá thể kinh doanh theo những hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác cho vay.
 • Lợi tức CP thu được từ việc góp vốn.
 • Thu nhập từ đầu tư vốn dưới những hình thức khác gồm có góp vốn bằng tài sản, uy tín, quyền sử dụng đất, bằng sáng chế.
 • Thu nhập từ lợi tức trả bằng trái phiếu, thu nhập từ lợi nhuận tái đầu tư.

4) Thuế thu nhập cá thể cho người nước ngoài từ việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền ủy quyền ủy quyền ủy quyền ủy quyền vốn

 • Lợi nhuận phát sinh từ việc góp vốn vào Công ty nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn (bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), Công ty hợp danh, Hợp tác xã, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, và những tổ chức khác.
 • Thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng sàn sàn sàn sàn chứng khoán bao gồm: chuyển nhượng CP quyền chọn mua cổ phần, trái phiếu, tín phiếu, chứng từ quỹ, và những loại chứng khoán khác theo Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng CP của cá thể trong công ty CP theo Luật Doanh nghiệp.

5) Thuế thu nhập cá thể cho người nước ngoài từ chuyển nhượng Bất động sản

 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền chiếm hữu hoặc sử dụng nhà ở, gồm có nhà tại hình thành trong tương lai.
 • Thu nhập từ quyền thuê đất, thuê mặt nước.
 • Thu nhập từ ủy thác quản trị bất động sản, nếu một cá thể được ủy thác quản trị bất động sản thì người đó có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc những quyền khác tương tự với chủ sở hữu bất động sản.

6) Thuế thu nhập cá thể cho người nước ngoài từ trúng thưởng

 • Trúng thưởng xổ số.
 • Trúng thưởng trong những hình thức khuyến mại khi mua mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ theo Luật Thương mại.
 • Trúng thưởng trong những hình thức cá cược được lao lý bởi pháp luật.
 • Trúng thưởng trong casino được lao lý bởi pháp luật.

7) Thuế thu nhập cá thể cho người nước ngoài từ bản quyền

Thu nhập từ bản quyền là những thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng những đối tượng người dùng người tiêu dùng người dùng của quyền sở hữu trí tuệ theo Luật sở hữu trí tuệ, thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiên tiến tiên tiến theo Luật chuyển giao công nghệ, cụ thể:

 • Các đối tượng của Luật sở hữu trí tuệ.
 • Các đối tượng chuyển giao công nghệ.
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

8) Thuế thu nhập cá thể cho người nước ngoài từ thừa kế

 • Thừa kế chứng khoán, phần vốn, quyền chọn mua cổ phần, trái phiếu, tín phiếu, chứng từ quỹ và những loại chứng khoán khác theo lao lý của Luật chứng khoán; cổ phần của cá thể trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.
 • Thừa kế phần vốn trong những tổ chức kinh tế tài chính tài chính và kinh doanh: số vốn góp trong Công ty trách nhiệm hữu hạn, Hợp tác xã, Công ty hợp danh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong Doanh nghiệp tư nhân và kinh doanh của cá nhân; vốn trong những hiệp hội và quỹ được xây dựng theo pháp luật, hoặc hàng loạt phần kinh doanh nếu doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của cá nhân.
 • Thừa kế bất động sản: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà tại gồm có cả nhà ở hình thành trong tương lai, những cơ sở hạ tầng gắn liền với đất, bao gồm những kiến trúc trên bản vẽ; quyền thuê đất hoặc mặt nước; những thu nhập từ những hình thức thừa kế bất động sản khác.
 • Thừa kế quyền sở hữu và quyền sử dụng những tài sản phải ĐK theo lao lý của pháp lý (ô tô, xe máy, tàu thuyền, xuồng, tàu cao tốc, thuyền buồm, du thuyền, máy bay, súng săn, súng thể thao).

9) Thuế thu nhập cá thể cho người quốc tế từ nhận quà tặng

 • Thu nhập từ việc nhận quà Tặng Ngay là những thu nhập mà cá thể nhận được từ tổ chức và cá thể ở Nước Ta hay ở nước ngoài, cụ thể:
 • Quà tặng là chứng khoán: cổ phần, quyền được chọn mua cổ phần, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, và những loại chứng khoán khác theo Luật Chứng khoán; CP của cá thể trong Công ty cổ phần theo pháp lý của Luật Doanh nghiệp.
 • Quà tặng là vốn trong những tổ chức kinh tế và kinh doanh: vốn góp trong Công ty trách nhiệm hữu hạn, Hợp tác xã, Công ty hợp danh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong Doanh nghiệp tư nhân và kinh doanh của cá nhân; vốn trong những hiệp hội và quỹ được thành lập theo pháp luật, hoặc hàng loạt phần kinh doanh nếu doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của cá nhân.
 • Quà tặng là bất động sản: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở, bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai, những cơ sở hạ tầng gắn liền với đất, bao gồm cả kiến trúc trên bản vẽ; quyền cho thuê đất hoặc mặt nước; những thu nhập từ những hình thức thừa kế bất động sản khác.
 • Quyền sở hữu và quyền sử dụng những tài sản phải ĐK theo pháp luật của pháp lý (ô tô, xe máy, tàu thuyền, xuồng, tàu cao tốc, thuyền buồm, du thuyền, máy bay, súng săn, súng thể thao).

KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Người nộp thuế, cá thể có thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể cho người quốc tế phải kê khai và quyết toán thuế theo những thủ tục ở địa phương. Các quy định về kê khai thuế trong một số trường hợp:

1) Người lao động quốc tế phải khai thuế thu nhập cá thể trực tiếp tại cơ quan thuế 

 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương và phải kê khai thuế trực tiếp tại các cơ quan thuế bao gồm: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương do các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán ở Nước Ta trả nhưng chưa thực thi khấu trừ thuế thực thi khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý; Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương từ các tổ chức và cá thể quốc tế phải kê khai thuế theo quý trực tiếp tại các cơ quan thuế.
 • Nếu người lao động không thao tác đủ 12 tháng hoặc có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ các công ty khác thì trong trường hợp này, người lao động không hề nhu yếu người nộp thuế quyết toán thuế thay cho họ và phải khai thuế trực tiếp tại các cơ quan thuế. Để khai thuế, cá thể phải sẵn sàng chuẩn bị Thư xác nhận thu nhập từ người nộp thuế trước + Chứng từ khấu trừ thuế tại nguồn thu nhập dựa trên thu nhập (có biên lai khấu trừ). Dựa trên thu nhập từ công ty hiện tại và các nguồn thu nhập khác có Chứng từ khấu trừ thuế, cá thể cần chuẩn bị Tờ khai Quyết toán thuế năm và khai thuế trực tiếp tại cơ quan thuế. Đây không phải là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà là yếu tố cá thể của người lao động (có nghĩa rằng, quyết toán thuế cuối cùng của công ty sẽ không bao gồm bản quyết toán thuế của cá thể đó).

2) Người lao động quốc tế sẽ nộp thuế theo phương pháp lũy tiến hoặc theo tỷ suất cố định

 • Để xác lập phương pháp kê khai thuế thu nhập cá thể (PIT) hợp lệ cho người nước ngoài, cơ quan thuế sẽ dựa trên hộ chiếu, hợp đồng lao động, thư bổ nhiệm / chứng từ khấu trừ thuế, hợp đồng thuê nhà.
 • Tuỳ theo trường hợp là cá thể cư trú hay không cư trú thì cũng phải kê khai và quyết toán thuế TNCN cho các thu nhập phát sinh ở Nước Ta hoặc thu nhập toàn cầu. Các khoản chịu thuế / thuế suất giữa cá thể cư trú và không cư trú là trọn vẹn khác nhau. Việc không kê khai thuế TNCN rõ ràng và hợp lệ sẽ dẫn đến các khoản tiền phạt cho cơ quan thuế trong những năm tiếp theo.
 • Một nhà tư vấn tốt sẽ hỗ trợ khách hàng quản trị hồ sơ nhân viên cấp dưới / các báo cáo giải trình theo nhu yếu pháp lý cũng như các báo cáo / kê khai để bảo vệ các hồ sơ phải chính xác ngay từ ban đầu và cho 3 hoặc 5 năm tiếp theo.

3) Các trường hợp phổ cập người trả thu nhập phải triển khai khai thuế thu nhập cá nhân

 • Tổ chức, cá thể trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá thể cho người quốc tế khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp trong tháng hoặc trong quý, tổ chức, cá thể trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá thể thì không phải khai thuế.
 • Việc kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý sẽ được xác lập một lần kể từ tháng tiên phong có phát sinh khấu trừ thuế, và được vận dụng cho cả năm tính thuế.

4) Các trường hợp thông dụng về việc cá thể cư trú có các khoản thu nhập từ tiền lương và kinh doanh phải kê khai thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân cư trú, hoặc nhóm cá thể cư trú có thu nhập từ kinh doanh phải khai thuế trực tiếp tại các cơ quan thuế bao gồm: cá nhân, nhóm cá thể kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là cá nhân, nhóm cá thể triển khai khá đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; và cá nhân, nhóm cá thể không tách biệt các khoản ngân sách với lệch giá thì khai thuế theo quý; cá nhân, nhóm cá thể kinh doanh nộp thuế theo

Phương thức khoán là những người không triển khai đúng quy định pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ, không xác lập được doanh thu, ngân sách và thu nhập chịu thuế thực thi khai thuế theo năm; những cá thể kinh doanh lưu động phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập; cá thể kinh doanh mà sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số khai thuế thu nhập cá thể cho người quốc tế theo từng lần phát sinh thu nhập; cá thể không kinh doanh mà có phát sinh hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ mà cần phải phát hành hóa đơn cho khách hàng phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập; cá thể hoặc nhóm cá thể có thu nhập từ việc cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, cho thuê mặt nước và các loại tài sản khác phải khai thuế theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, kinh doanh phải quyết toán thuế khi phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề xuất hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

 • Cá nhân có số thuế phải nộp thấp hơn số thuế tạm nộp mà không có nhu yếu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau;
 • Cá nhân kinh doanh, nhóm cá thể kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh đã triển khai nộp thuế theo phương pháp khoán;
 • Cá nhân hoặc hộ gia đình chỉ có một nguồn thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã khai thuế, nộp thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê;
 • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác trung bình tháng không quá 10 triệu đồng trong năm, đã được đơn vị chức năng trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế so với phần thu nhập này;
 • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà có thêm nguồn thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất, có mức lệch giá bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế so với phần thu nhập này.

Người lao động hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể ủy quyền tổ chức hoặc cá thể trả thu nhập quyết toán thuế thay cho mình trong trường hợp:

 • Người lao động chỉ có thu nhập từ tiền lương từ hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên và thực tiễn đang thao tác ở đơn vị tại thời điểm ủy quyền quyết toán, mặc dầu cá thể đó không thao tác đủ 12 tháng trong năm;
 • Tổ chức, cá thể trả thu nhập chỉ thực thi quyết thuế thay cho cá thể so với phần thu nhập mà cá thể nhận được từ tổ chức, cá thể trả thu nhập.

5) Nguyên tắc khai quyết toán thuế thu nhập cá thể so với một số trường hợp

 • Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh ở quốc tế đã tính và nộp thuế thu nhập cá thể ở quốc tế thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không được vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Nước Ta tính phân chia cho phần thu nhập phát sinh ở nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác lập bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại quốc tế và tổng thu nhập chịu thuế.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày xuất hiện tại Nước Ta tính trong năm dương lịch tiên phong là dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày tiên phong xuất hiện tại Nước Ta là từ 183 ngày trở lên, kỳ tính thuế tiên phong là 12 tháng liên tục kể từ ngày vào Việt Nam, kỳ tính thuế lần hai là theo năm dương lịch.
 • Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.
 • Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số tiền còn phải nộp trong năm tính thuế thứ hai được xác lập như sau:
 • Cá nhân cư trú là người quốc tế kết thúc hợp đồng thao tác tại Nước Ta thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
 • Đối với cá thể cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước và tài sản khác thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá thể cho người nước ngoài.
 • Trường hợp cá thể khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh so với hợp đồng có kỳ hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống thì thực hiện quyết toán thuế như đối với cá thể kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
 • Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu thuộc diện quyết toán thuế.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh nhưng thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cư trú nhưng có khu vực kinh doanh cố định và thắt chặt và thắt chặt trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta thực hiện khai thuế, quyết toán thuế như đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú.

THUẾ SUẤT

1) Cá nhân cư trú:

 • Cá nhân có mặt từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó có ngày đến và ngày đi được tính là 01 ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào xác nhận của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và rời khỏi Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.
 • Cá nhân có nơi ở tiếp tục tại Việt Nam:
 • Đối với công dân Việt Nam: nơi ở liên tục là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, không biến hóa không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
 • Đối với người nước ngoài: nơi ở tiếp tục là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú, hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cá nhân không cư trú là người không phân phối các điều kiện nêu trên.

2) Thuế suất và cách tính thuế đối với cá nhân không cư trú

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân cho người quốc tế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác lập bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cho người quốc tế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cho người quốc tế từ tiền lương, tiền công trong trường hợp cá nhân không cư trú thao tác đồng thời ở Nước Ta và quốc tế nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Nước Ta sẽ được tính như sau:

a) Đối với trường hợp cá nhân quốc tế không hiện hữu tại Việt Nam:

thuế thu nhập cá nhânthuế thu nhập cá nhân
Trong đó: Tổng số ngày thao tác trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ luật Lao động của Việt Nam.

b) Đối với trường hợp cá nhân quốc tế hiện hữu tại Việt Nam:

thuế thu nhập cá nhânthuế thu nhập cá nhân

3) Thuế suất và căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân cho người quốc tế được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, tiền công, tiền lương là các khoản thu nhập có thể nhìn nhận được và thuế suất. Các khoản thu nhập có thể nhìn nhận được tương đương với các khoản thu nhập chịu thuế trừ (-) đi các khoản giảm trừ sau:

 • Các khoản giảm trừ gia cảnh.
 • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.
 • Các khoản góp phần từ thiện, nhân đạo và khuyến học.

4) Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân cho người quốc tế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể:

BậcThu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất (%)

1Đến 60Đến 55

2Trên 60 đến 120Trên 5 đến 1010

3Trên 120 đến 216Trên 10 đến 1815

4Trên 216 đến 384Trên 18 đến 3220

5Trên 384 đến 624Trên 32 đến 5225

6Trên 624 đến 960Trên 52 đến 8030

7Trên 960Trên 8035

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là nhà tư vấn duy nhất tại Nước Ta giúp quản trị tổng lực các thủ tục tuân thủ cho văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt quốc tế từ khi Gia nhập thị trường – Tuân thủ trong hoạt động – Quản lý các thay đổi – Quản lý giải thể và chuyển đổi văn phòng đại diện thành công ty con

Chúng tôi giúp các nhà quản lý nhận diện rủi ro, phòng ngừa từ trước khi vấn đề có thể xảy ra, từ đó cùng tuân thủ đúng và tối ưu mọi qui định tại Nước Ta ngay từ bước đầu tiên.

 

 

 

Xem thêm:

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết

4 bước thành lập văn phòng đại diện quốc tế ở Việt Nam

Giấy phép lao động tại Nước Ta – các qui định và hướng dẫn

Các khoản thu nhập không chịu thuế người lao động cần biết (p1)

Các khoản thu nhập không chịu thuế người lao động cần biết (p2)

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam – những đIều cần biết

Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương người lao động cần biết

Hồ sơ và thủ tục tuân thủ dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Trưởng văn phòng đại diện – chi nhánh tại Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các thủ tục tuân thủ theo qui định địa phương đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

was last modified: by

Viết một bình luận