Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2022

Dù chịu nhiều ảnh hưởng tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tổng số thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp đã đạt 233.869 tỷ đồng. Do vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hình thành ngân sách nhà nước nói chung, tìm hiểu về thuế TNDN sẽ giúp Doanh nghiệp triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại chủ động, tránh những rủi ro đáng tiếc vi phạm không đáng có!

thue thu nhap doanh nghiep

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hay tên Tiếng Anh là Profit tax, là một loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào khoản thu nhập doanh nghiệp phải chịu thuế, gồm có những khoản sau: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động vui chơi giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và những loại thu nhập khác theo pháp luật của pháp luật.

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế TNDN là những tổ chức triển khai triển khai triển khai hoạt động, kinh doanh phải chịu thuế trên thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:

 • Mọi doanh nghiệp được thành lập theo đúng lao lý của Pháp luật Việt Nam, phải nộp thuế với khoản thu nhập doanh nghiệp chịu thuế phát sinh ở bất kỳ đâu, không riêng gì tại chủ quyền chủ quyền chủ quyền lãnh thổ Việt Nam;

 • Doanh nghiệp quốc tế nhưng có cơ sở thường trú (hoặc không) tại Việt Nam, phải nộp thuế với khoản thu nhập doanh nghiệp chịu thuế phát sinh ở bất cứ đâu, không riêng gì tại lãnh thổ Việt Nam;

 • Các tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã;

 • Đơn vị sự nghiệp thành lập theo lao lý pháp luật Việt Nam;

 • Những tổ chức khác đang hoạt động kinh doanh và có thu nhập.

Ý nghĩa, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

vai tro thue tndn

Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò quan trọng với nhà nước và xã hội:

 • Thuế TNDN là khoản thu lớn của nhà nước, phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp;

 • Cung cấp căn cứ thiết kế xây dựng một cái nhìn tổng quan về những khoản thu nhập đã và đang, sẽ phát sinh của những doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường;

 • Khuyến khích những nhà góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Nước Ta trải qua khuyễn mãi thêm về thuế suất thuế TNDN;

 • Tạo sự cạnh tranh công bằng giữa những doanh nghiệp trên thị trường, tương thích với chủ trương tăng trưởng của Chính phủ hiện nay.

  Xem thêm về Tổng hợp những loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021.

2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo lao lý mới nhất

tinh thue thu nhap doanh nghiep

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, công thức tính thuế TNDN như sau:

Thuế TNDN phải nộp

= (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN)x Thuế suất thuế TNDN

* Phần trích lập quỹ KH&CN: được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm.

Nếu doanh nghiệp không có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến tiên tiến thì công thức tính thuế TNDN là:

Thuế TNDN

= Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Từ ngày 01/01/2016, những doanh nghiệp đang vận dụng mức thuế suất 20% và 22% đều phải chuyển sang 20%.

Thu nhập tính thuế

= Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế  +

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định 

Trong đó:

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Là chênh lệch âm của thu nhập tính thuế, không gồm có những khoản lỗ đã kết chuyển từ năm trước. Sau khi doanh nghiệp quyết toán thuế bị lỗ cả năm thì cần chuyển liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế những năm sau đó không quá 5 năm kể từ khi phát sinh lỗ.

Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Một số loại thu nhập được miễn thuế thường gặp doanh nghiệp nên chú ý chăm sóc như sau:

 • Thu nhập từ hoạt động nông nghiệp (và những dịch vụ kỹ thuật ship hàng nông nghiệp), lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 

 • Thu nhập từ việc thực thi hợp đồng nghiên cứu và điều tra và điều tra và điều tra khoa học và công nghệ

 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh sản xuất với số lao động chiếm từ 30% trở lên là người khuyết tật, người sau cai có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV

 • Thu nhập từ hoạt động dạy nghề cho đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng người dùng là người dân tộc thiểu số, trẻ nhỏ có thực trạng đặc biệt quan trọng quan trọng khó khăn, người đang cai nghiện, sau cai nghiện, nhiễm HIV/AIDS và những tệ nạn xã hội khác;

 • Thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh với doanh nghiệp trong nước;

 • Việc tương hỗ vốn được cấp cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, nhân đạo…

 • Thu nhập từ hoàn thành xong trách nhiệm do Nhà nước giao từ Ngân hàng Phát triển Nước Ta trong mảng tín dụng thanh toán giao dịch thanh toán đầu tư, xuất khẩu, tín dụng cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn…

 • Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ trong những nghành nghề dịch vụ ưu tiên cho những tổ chức, cá thể tại những nghành nghề dịch vụ có điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo kinh tế tài chính xã hội đặc biệt khó khăn…

>>>Tổng hợp việc làm kế toán, nhân sự cần làm trước và sau Tết Dương lịch 2022

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thu nhập chịu thuế TNDN là khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ và những loại thu nhập khác bao gồm:

 • Thu nhập từ việc chuyển giao vốn, chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền ủy quyền BĐS;

 • Thu nhập từ quyền sở hữu sử dụng tài sản, cho thuê hay thanh lý tài sản; 

 • Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay, bán ngoại tệ, những khoản dự phòng;

 • Thu khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; khoản nợ phải trả không xác lập được chủ; 

 • Khoản thu nhập có được từ những năm trước bị sót hay những hoạt động sản xuất kinh doanh không nằm trên lãnh thổ Việt Nam…

Thu nhập chịu thuế

= Doanh thu – Ngân sách chi tiêu được trừ + Các khoản thu nhập khác

Trong đó:

Doanh thu

Doanh thu hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể tính là hàng loạt số tiền có được từ việc bán hàng hóa, gia công, cung cấp dịch vụ kể cả những khoản trợ giá, phụ thu mà doanh nghiệp thuộc diện hưởng lợi không phân biệt thu được tiền hay chưa.

Chi phí được trừ

Chi phí được trừ là những khoản thực chi khi phát sinh trong hoạt động kinh doanh sản xuất có doanh nghiệp trong những mảng thực hiện trách nhiệm Quốc phòng, bảo mật an ninh theo pháp luật của nhà nước và có vật chứng vừa đủ bằng hóa đơn, giấy tờ. Với hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, phải có chứng từ thanh toán thanh toán giao dịch trực tuyến.

Doanh nghiệp có thể quan tâm thêm về 1 số ít ít khoản chi không được trừ như một số ví dụ dưới đây:

– Những khoản chi chưa phân phối đủ điều kiện của chi phí được trừ như trên

– Chi khấu hao TSCĐ chưa tuân theo pháp luật hay vượt mức lao lý hiện hành.

– Chi khấu hao TSCĐ trong thời hạn tạm dừng từ 9 tháng với hoạt động sản xuất theo mùa vụ và 12 tháng trở lên với hoạt động tạm dừng do sửa chữa, di tán địa điểm, bảo trì…

– Mua hàng hóa, dịch vụ tại hộ sản xuất có doanh thuế dưới mức lệch giá chịu thuế GTGT là 100 triệu đồng/năm, không có hoá đơn và bảng kê thu mua hàng hoá theo quy định.

Đọc thêm về Mẫu bảng kê hóa đơn mua vào và bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra.

– Chi tiền lương, công cho người lao động trong thực tiễn không chi trả hay không có đủ chứng từ thanh toán quy định; không lao lý rõ ràng trong hợp đồng hay thoả thuận lao động..

– Chi trả trang phục cho người lao động vượt mức 5 triệu đồng/người/năm;

– Chi trả những khoản sau vượt quá 3 triệu/người/tháng:

 • Nộp quỹ hưu trí tự nguyện

 • Mua bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động;

 • Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp những quỹ có đặc thù phúc lợi xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

– Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ hay hoàn thuế

– Tiền phạt vi phạm hành chính

3. Thủ tục kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Kê khai thuế TNDN

STT
Trường hợp kê khai
Kỳ kê khai, quyết toán thuế TNDN
Mẫu tờ khai Thuế TNDN

1

Doanh nghiệp không kinh doanh Bất Động Sản Nhà Đất nhưng thực thi chuyển nhượng BĐS

 Theo mỗi lần phát sinh

 Mẫu số 02/TNDN

2

Nhà thầu quốc tế không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn

Theo mỗi lần phát sinh

Mẫu số 05/TNDN

3

Các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp trừ những loại kể trên

Doanh nghiệp quyết toán thuế vào cuối năm kinh tế kinh tế kinh tế tài chính hoặc năm giải thể, không cần nộp tờ khai thuế theo quý;

Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN hàng quý.

Mẫu số 03/TNDN

Lưu ý

Từ năm 2021, Tổng số thuế TNDN tạm nộp trong 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế TNDN theo quyết toán thuế năm. Doanh nghiệp nộp thiếu như trên thì cần nộp tiền chậm nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp có tổng lệch giá năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP.

Thủ tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Nơi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp thực thi nộp hồ sơ khai thuế TNDN tại Cục hoặc Chi cục thuế quản trị trực tiếp.

 • Nếu Doanh Nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán nhờ vào vào ở địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi có trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai thuế cả cho nơi phát sinh đơn vị chức năng phụ thuộc vào tại Tỉnh, thành phố có trụ sở chính.

>>>Quy định thời hạn nộp tờ khai báo cáo những loại thuế mới nhất

Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp thực thi nộp thuế TNDN tại địa phương có trụ sở chính của DN.

 • Nếu Doanh Nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi có trụ sở chính thì nộp thuế ở nơi có trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế TNDN phải nộp tại từng nơi được phân chia dựa vào tỷ suất chi phí phát sinh tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc so với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tạm nộp thuế TNDN hàng quý: hạn cuối là ngày 30 tháng đầu quý sau khi phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN;

 • Kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh: hạn cuối là ngày thứ 10 kể từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN;

 • Quyết toán thuế TNDN: hạn cuối là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch;

 • Quyết toán giải thể: hạn cuối là ngày thứ 45 kể từ quyết định hành động giải thể.

4. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế TNDN thường được vận dụng với những dự án Bất Động Sản đầu tư mới ở các địa phận khu vực được khuyến khích đầu tư hay có quy mô lớn. Nếu các dự án đầu tư được cấp phép đầu tư và đã thực hiện trong tiến trình 2009-2013 chưa được hưởng tặng thêm thuế TNDN nếu thỏa mãn nhu yếu một số điều kiện nhất định sẽ được hưởng khuyến mại thuế TNDN từ năm 2015, trừ những dự án sáp nhập và tái cơ cấu.

uu dai thue tndn

 • Một số nghành được chính phủ nước nhà khuyến khích đầu tư gồm có Giáo dục, y tế, văn hoá, công nghệ, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, nông sản, thuỷ hải sản, phần mềm, nguồn năng lượng tái sinh…

 • Những địa phận được khuyến khích đầu tư như các đặc khu kinh tế, công nghệ cao, khu công nghiệp, nơi có điều kiện khó khăn…

 • Quy mô dự án với tổng đầu tư từ 6000 tỷ đồng, giải ngân cho vay trong vòng tối đa 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư, đạt lệch giá tối thiểu là 10.000 tỷ đồng/năm hoặc có tổng số lượng lao động là 3000 người kể từ năm thứ 4 khi có doanh thu;

 • Dự án có quy mô vốn từ 12.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp phép, sử dụng công nghệ cao được thẩm định.

 • Ngoài ra, các công ty sản xuất, xây dựng, và vận tải đường bộ sử dụng nhiều lao động nữ hoặc người dân tộc thiểu số được hưởng thêm các khuyến mại giảm thuế khác.

Một số loại thuế suất TNDN ưu đãi

Doanh nghiệp phân phối đủ điều kiện sẽ được hưởng khuyễn mãi thêm thuế TNDN với thuế suất là 10%, 15%, 20% hay được miễn hoặc giảm thuế tuỳ thuộc vào dự án nhận ưu đãi.

Về tặng thêm thuế suất thuế TNDN

Từ ngày 01/01/2016, doanh nghiệp được khuyễn mãi thêm thuế TNDN vận dụng một trong 03 mức thuế suất sau:

 • Mức thuế suất tặng thêm 10% được áp dụng trong thời hạn 15 năm tính liên tục từ năm phát sinh lệch giá từ hoạt động được hưởng khuyễn mãi thêm thuế (Ví dụ như lĩnh vực xã hội hoá như y tế, giáo dục có thể được hưởng mức thuế suất 10% trong suốt thời hạn hoạt động);

 • Mức thuế suất khuyến mại 17% được áp dụng trong thời hạn 10 năm tính liên tục từ năm phát sinh lệch giá từ hoạt động được hưởng khuyến mại thuế. 

 • Mức thuế suất ưu đãi 15% được áp dụng cho một số lĩnh vực kinh doanh cho cả thời hạn hoạt động.

* Hết thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, thuế suất thuế TNDN phổ thông sẽ được áp dụng. 

Về ưu đãi miễn thuế hoặc giảm thuế TNDN

Doanh nghiệp được miễn thuế liên tục trong một quy trình đơn cử từ năm công ty có thu nhập chịu thuế từ ưu đãi thuế, sau đó được giảm thuế TNDN khi mức thuế suất áp dụng chỉ bằng 50% mức thuế suất trước đó.

Nếu doanh nghiệp không phát sinh thu nhập chịu thuế trong 03 năm từ năm có lệch giá khi được hưởng ưu đãi thuế, thời gian doanh nghiệp được miễn/giảm thuế sẽ được tính khởi đầu từ năm thứ 4 khi công ty bắt đầu hoạt động.

uu dai thue tndn

6. Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 với nhiều đối tượng

Đây là nội dung tại Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021. Giải pháp nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Các đối tượng được giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2021 cần phân phối những điều kiện sau:

 • Doanh thu năm 2021 của người nộp thuế không quá 200 tỷ đồng 

 • Doanh thu năm 2021 của người nộp thuế giảm so với doanh thu năm 2019 (ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách trong kỳ tính thuế năm 2020-2021)

Các đối tượng được miễn nghĩa vụ nộp thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các tháng quý III, IV năm 2021 đáp ứng những điều kiện sau:

 • Hộ, cá thể tại địa phận cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021, xét duyệt bởi  Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 • Doanh nghiệp kinh doanh sản xuất  loại sản phẩm và dịch vụ phần mềm, giải trí, game show điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số không được xét duyệt.

7. Kê khai giảm thuế TNDN 

Bước 1: Xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

Căn cứ doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 và dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021, doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý. 

Bước 2: Kê khai giảm thuế TNDN

Người nộp thuế kê khai theo mẫu tờ khai phát hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Bước 3: Xác nhận kết quả

Sau quá trình xét duyệt, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác định doanh nghiệp có thuộc nhóm được giảm thuế theo quy định của Pháp luật không và thông báo cho doanh nghiệp.

8. Kết luận

Năm 2022, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vẫn còn đó. Theo ông Hồ Đức Phớc Bộ Trưởng BTC:

Gói kích thích miễn, giảm thuế năm 2022 mà Chính phủ trình Quốc hội gấp 3 lần năm nay. Theo quan điểm của Quốc hội, dự kiến gói miễn, giảm thuế hơn 60.000 tỉ đồng.

Dù chưa có lộ trình triển khai chính thức nhưng đây sẽ mở ra thời cơ mới cho người nộp thuế, giảm được gánh nặng phần nào cho người làm công ăn lương. 

Quý Doanh nghiệp/cá nhân quan tâm ứng dụng MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ vừa đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui vẻ liên hệ Hotline: 0383470263 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:
Dùng thử hóa đơn điện tửXem thêm:
>>> [EBOOK] Cẩm nang những điều cần biết về hóa đơn