Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu? [Cập nhật 2022]

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế quan trọng mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải nộp vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang vận dụng là bao nhiêu?

3. Chi tiêu nào được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Hiện nay chưa có văn bản pháp lý nào lao lý đơn cử về khái niệm thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, căn cứ theo những lao lý tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn, hoàn toàn có thể hiểu đơn thuần về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thương mại hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo pháp lý của pháp luật sau khi đã trừ đi những khoản ngân sách hợp lý, hợp pháp tương quan đến thu nhập của doanh nghiệp.

thue suat thue thu nhap doanh nghiep

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là những tổ chức triển khai triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

2. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 10, Điều 13 và Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, mức thuế suất thế thu nhập doanh nghiệp đang được áp dụng lúc bấy giờ được pháp luật như sau:

STT

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Các trường hợp được áp dụng

1

20%

DN được xây dựng theo pháp luật của pháp luật Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

(Trừ những trường hợp tại mục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

2

32% – 50%

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý và hiếm khác tại Việt Nam.

(Trừ những trường hợp tại mục 3, 4)

3

50%

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguyên quý và hiếm so với những mỏ bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm.

4

40%

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguyên quý và hiếm đối với những mỏ có từ 70% diện tích quy hoạnh được giao trở lên ở địa phận có điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo kinh tế tài chính kinh tế tài chính tài chính xã hội đặc biệt khó khăn vất vả vất vả vất vả vất vả vất vả thuộc danh mục địa phận khuyễn mãi thêm thuế thu nhập doanh nghiệp.

5

10%
(Áp dụng trong 15 năm)

– Dự án góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư mới tại địa phận có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ tiên tiến cao;

– Dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, tăng trưởng công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường…

– Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

– Dự án đầu tư mới trong nghành nghề dịch vụ sản xuất (trừ dự án Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản sản xuất mẫu loại mẫu mẫu sản phẩm thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) cung ứng tiêu chuẩn đặc thù.

– Dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng cung ứng tiêu chuẩn đặc thù.

– Dự án đầu tư trong nghành sản xuất, trừ dự án sản xuất loại sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn tối thiểu mười hai nghìn tỷ đồng,…

6

10%

– Thu nhập từ thực thi hoạt động xã hội hóa trong nghành nghề dịch vụ giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

– Dự án đầu tư – kinh doanh nhà tại xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với những đối tượng người tiêu dùng lao lý tại Điều 53 của Luật Nhà ở.

– Thu nhập của cơ quan báo chí truyền thông từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản.

– Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy hải sản ở địa phận khó khăn…

– Hợp tác xã hoạt động trong nghành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa phận khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

7

17%
(Áp dụng trong 10 năm)

– Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện khó khăn.

– Dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm ngân sách và ngân sách ngân sách và chi phí năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu…

8

15%

Doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy hải sản không thuộc địa bàn có điều kiện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

9

17%

Thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

10

Miễn thuế tối đa 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 09 năm tiếp theo

– Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

– Dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, phát triển công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường…

– Dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) phân phối tiêu chí đặc thù.

– Dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp tương hỗ ưu tiên phát triển đáp ứng tiêu chí đặc thù.

– Doanh nghiệp thực thi hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

– Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

11

Miễn thuế tối đa 06 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 13 năm tiếp theo

Dự án đầu tư – kinh doanh nhà tại xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với những đối tượng pháp luật tại Điều 53 của Luật Nhà ở.

12

Miễn thuế tối đa 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 04 năm tiếp theo

– Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

3. Chi phí nào được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được trừ những khoản chi phí mà đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đó.

– Khoản chi đã có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

– Khoản chi đã có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

– Khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã gồm có thuế VAT) khi giao dịch giao dịch thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Không thuộc các khoản không được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Tiền phạt do vi phạm hành chính; khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí đầu tư khác; chi tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; chi phí trả lãi vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu,…

Xem thêm: 

Xem thêm: Các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

Trên đây là thông tin cụ thể về mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng hiện nay. Nếu vẫn còn yếu tố vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ giải đáp.

Viết một bình luận