Hóa đơn điện tử là gì? 16 điều doanh nghiệp CẦN BIẾT NGAY về HĐĐT

Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp cần biết hóa đơn điện tử là gì? Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời đại công nghệ giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 90% chi phí, tối ưu thời hạn và tàng trữ hóa đơn an toàn, bảo mật thông tin thông tin tuyệt đối.

Để việc quy đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123 từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng ứng dụng hóa đơn nhanh chóng và hiệu suất cao nhất. Doanh nghiệp cần hiểu rõ những yếu tố tương quan như: Định nghĩa, lao lý sử dụng, thông tư và nghị định quy đổi hóa đơn điện tử, thời hạn ở đầu cuối được sử dụng hóa đơn giấy, Điều kiện của tổ chức triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai thực thi triển khai triển khai khởi tạo và thủ tục?…. Tất cả những thông tin bạn cần biết về HĐĐT có trong bài viết dưới đây.

1. Hóa đơn điện tử là gì? 

Theo Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC phát hành ngày 14 tháng 3 năm 2011.

1.1 Định nghĩa

 Hoá đơn điện tử là tập hợp những thông điệp tài liệu điện tử về bán hàng hoá, phân phối dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, tàng trữ và quản trị bằng phương tiện điện tử. HĐĐT được khởi tạo, lập, giải quyết và giải quyết và xử lý trên mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được tàng trữ trên máy tính của những bên theo lao lý của pháp lý về thanh toán thanh toán giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch điện tử.

Nếu chưa biết luật giao dịch điện tử 2005 có những nội dung nào đáng chú ý, bạn hãy xem bài viết dưới đây.

>> Xem thêm: Luật giao dịch điện tử 2005 và những điều doanh nghiệp PHẢI BIẾT

1.2 Phân loại

Hóa đơn điện tử gồm có những loại:

1.
Hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…;

2.
Phiếu thu tiền cước luân chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải đường bộ quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…

 

Hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và những pháp lý của pháp lý có liên quan.

phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoicephần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice

1.3 Nguyên tắc sử dụng

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử bảo vệ nguyên tắc: xác lập được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn bảo vệ chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc tàng trữ bằng phương tiện điện tử không phải là HĐĐT. HĐĐT có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn nhu cầu đồng thời những điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo sau:

 • Có sự bảo vệ đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong HĐĐT từ khi thông tin được tạo ra ở dạng sau cuối là HĐĐT.
 • Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn rất đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những biến hóa về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, tàng trữ hoặc hiển thị HĐĐT.
 • Thông tin chứa trong HĐĐT hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn hảo khi cần thiết.

1.4 HĐĐT phải phân phối những nội dung sau

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn triển khai theo pháp lý tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị chức năng chức năng tính năng chức năng tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

e) Chữ ký số điện tử theo lao lý của pháp lý của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo lao lý của pháp lý của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ quốc tế thì chữ quốc tế được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là những chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

2. Quy định bắt buộc sử dụng

Từ ngày 19/10/2020 cơ quan chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cụ thể, tại Điều 59 Nghị định này nêu rõ:

“1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá thể cung ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin vận dụng lao lý về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

Theo đó, thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử trên toàn nước là ngày 01/07/2022.

thoi han bat buoc hoa don dien tu

Đồng thời, Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP nêu rõ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế kinh tế kinh tế tài chính đã thông tin phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đã ĐK sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được liên tục sử dụng đến hết 30/6/2022.

3. HĐĐT có mã xác nhận là gì?

Hóa đơn điện tử có mã xác thực là được cơ quan thuế cấp mã xác nhận và số hóa đơn xác nhận qua hệ thống cấp mã xác nhận hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Theo cơ quan Thuế, có 2 loại hoá đơn điện tử được lưu hành đồng thời là: HĐĐT (theo thông tư số 32/2011/TT-BTC) và HĐĐTcó mã xác nhận (theo quyết định hành động hành động số 1209/2015/QĐ-BTC). Các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu về hóa đơn điện tử có mã xác nhận là gì, đối tượng người dùng người dùng áp dụng, điều kiện để doanh nghiệp sử dụng,…

Đối với HĐĐT có mã xác thực, người bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác nhận và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo báo cáo giải trình giải trình tình hình sử dụng hóa đơn cho loại HĐĐT này.

4. Điều kiện của tổ chức khởi tạo HĐĐT là gì?

Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử là gì?

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC: Người bán khởi tạo hóa đơn điện tử phải phân phối điều kiện sau:

a) Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực thi giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động giải trí giải trí ngân hàng

b) Có địa điểm, những đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin cung ứng nhu yếu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, dữ gìn và bảo vệ và tàng trữ HĐĐT

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, năng lực tương ứng với nhu yếu để thực thi việc khởi tạo, lập, sử dụng HĐĐT theo quy định

d) Có chữ ký số điện tử theo quy định của pháp luật

đ) Có ứng dụng bán hàng hoá, phần mềm quản trị người mua và dịch vụ liên kết với phần mềm kế toán, bảo vệ tài liệu của HĐĐT bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động hóa chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời gian lập hoá đơn.

e) Có những tiến trình tiến độ sao lưu dữ liệu, Phục hồi dữ liệu, tàng trữ tài liệu cung ứng những nhu yếu tối thiểu về chất lượng tàng trữ bao gồm:

 • Hệ thống tàng trữ tài liệu phải đáp ứng hoặc được chứng tỏ là tương thích với những chuẩn mực về hệ thống tàng trữ dữ liệu;
 • Có quá trình sao lưu và hồi sinh tài liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu tài liệu của HĐĐT ra những vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến hàng loạt dữ liệu.

5. Điều kiện của tổ chức trung gian cung ứng giải pháp hóa đơn điện tử là gì?

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC: Tổ chức trung gian phân phối giải pháp HĐĐT phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp hoạt động tại Nước Ta có Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại thương mại hoặc Giấy chứng

  .

  nhận góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại Nước Ta trong nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin hoặc là ngân hàng nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước được cung ứng dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

 • Có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận HĐĐT

  .

  đảm bảo hóa đơn điện tử được lập đáp ứng những nội dung theo quy định.

 • Đã triển khai hệ thống cung ứng giải pháp công nghệ thông tin để ship hàng trao đổi tài liệu điện tử giữa những doanh nghiệp hoặc giữa những tổ chức với nhau.
 • Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung ứng giải pháp HĐĐT đáp ứng nhu yếu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hóa đơn.
 • Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn những truy nhập bất hợp pháp, những hình thức tiến công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của tài liệu trao đổi giữa những bên tham gia.
 • Có những quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, Phục hồi dữ liệu; có giải pháp dự trữ khắc phục sự cố tương quan đến việc khôi phục dữ liệu.
 • Có giải pháp tàng trữ hiệu quả những lần truyền nhận giữa các bên tham gia giao dịch; lưu trữ HĐĐT với nhu yếu thông điệp tài liệu điện tử phải được lưu giữ trên hệ thống.
 • Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung ứng giải pháp HĐĐT phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế các nội dung sau: list các doanh nghiệp có sử dụng giải pháp HĐĐT của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng, người mua hàng); số lượng hóa đơn đã sử dụng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự).

Hóa đơn điện tử MISA meInvoice

6. Thông báo phát hành

Tổ chức khởi tạo HĐĐT trước khi khởi tạo HĐĐT phải hoàn thành xong thủ tục ĐK hóa đơn điện tử bao gồm: Quyết định vận dụng HĐĐT, Khởi tạo mẫu HĐĐT, Lập thông tin phát hành HĐĐT theo mẫu của Thông tư 32/2011/TT-BTC để gửi cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi trải qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Hồ sơ thủ tục thông tin phát hành hóa đơn điện tử lần đầu bao gồm:

 • Lập thông tin phát hành hóa đơn điện tử 

  (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

Mẫu 02 Thông tư 32

Mẫu số 2: Mẫu thông tin phát hành hóa đơn điện tử 

(Thông tư 32/2011/TT-BTC)

 • Quyết định vận dụng HĐĐT theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2019/TT-BTC)

Mẫu 01 thông tư 32

Mẫu 01: Mẫu quyết định về việc vận dụng hóa đơn điện tử (

Thông tư 32/2011/TT-BTC)

 • Tạo hóa đơn mẫu theo đúng định dạng gửi người mua, có chữ ký số. Doanh nghiệp dữ thế chủ động thiết kế mẫu hóa đơn theo nhu cầu, nghành nghề dịch vụ của Doanh nghiệp tại đây nhé!

Trước khi làm bộ hồ sơ, doanh nghiệp nên liên hệ cán bộ Thuế quản trị để biết xem Chi cục Thuế quản lý nhận hồ sơ qua hình thức nào để chuẩn bị cho phù hợp.

Lưu ý: Sau 2 ngày gửi thông báo, nếu không có phản hồi của Cơ quan thuế, doanh nghiệp được phép sử dụng HĐĐT theo thông tin phát hành. Doanh nghiệp có thể tra cứu thông báo và mẫu hóa đơn đã nộp tại địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn.

7. HĐĐT có liên không?

HĐĐT không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp đón hóa đơn (bên mua) và Cơ quan thuế cũng khai thác tài liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy nhất.

8. Khách hàng có thể nhận HĐĐT bằng những hình thức nào?

 • Gửi trực tiếp cho người bán theo phương pháp truyền nhận HĐĐT đã thỏa thuận hợp tác hợp tác giữa hai bên như qua Email, SMS
 • Gửi trải qua hệ thống của tổ chức trung gian cung ứng giải pháp HĐĐT

9. Chữ ký điện tử và chứng từ số?

9.1. Chữ ký điện tử

Chữ ký số điện tử là thông tin đi kèm theo tài liệu (văn bản; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác lập người chủ của tài liệu đó; có thể được hiểu như con dấu điện tử của một doanh nghiệp. Chữ ký điện tử là một phần không hề tách rời của HĐĐT giúp xác nhận HĐĐT đó là của đơn vị điện lực phát hành.

Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử. phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá thể được xác nhận là người ký chữ ký điện tử. Chứng thư điện tử sử dụng để ký trên HĐĐT, đảm bảo:

 • Chống phủ nhận bởi người ký
 • Đảm bảo tính toàn vẹn của HĐĐT trong qua trình lưu trữ, truyền nhận

Chứng thư điện tử có thời hạn hiệu lực và có thể bị hủy bỏ hoặc. tịch thu bởi nhà sản xuất dịch vụ chứng thư điện tử.

9.2. Chứng thư số

Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung. cấp dịch vụ xác nhận chữ ký số cấp. Chứng thư số có thể được xem như thể một “chứng minh thư”. sử dụng trong môi trường máy tính và Internet.

Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác. và gắn định danh của đối tượng đó với một khoá công khai (public key.), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.

Chứng thư số được tạo bởi nhà sản xuất dịch vụ chứng thực. Trong đó chứa publickey của người dùng và các thông tin của người dùng theo chuẩn X.509.

10. Người mua có phải thực hiện ký số vào HĐĐT hay không?

– Đối với người mua là khách hàng cá nhân, khách hàng lẻ, không cần sử dụng HĐĐT. để kê khai thuế thì không thiết yếu phải ký điện tử vào HĐĐT nhận được

– Đối với khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị kế toán cần sử dụng HĐĐT để kê khai thuế.: Nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng tỏ việc cung. cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao. nhận hàng hóa, biên bản thanh toán, phiếu thu.. thì trên HĐĐT. không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (theo công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016)

– Đối với hóa đơn mua hàng là điện, nước, viễn thông, khách hàng không nhất thiết phải. có chữ ký của người mua và dấu của người bán, hóa đơn. vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận.

– Ngoài ra còn có một số ít trường hợp đặc biệt mà bên bán xin phép cơ quan thuế gật đầu cho bên mua của mình không cần phải ký số vào hóa đơn

Hóa đơn điện tử

11. Người mua kê khai Thuế như thế nào khi nhận được hóa đơn điện tử?

– Người mua sau khi nhận được HĐĐT từ bên bán. có thể kê khai thuế như quy trình bình thường với hóa đơn giấy.

– Người mua có thể nhu yếu bên bán cung cấp cho mình HĐĐT đã được chuyển đổi ra giấy và có chữ ký và dấu. của bên bán để làm chứng từ cho hồ sơ quyết toán. thuế hoặc sách vở vận chuyển hàng trên đường.

12. Hóa đơn đã phát hành và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người bán và người mua chưa kê khai Thuế, nếu phát hiện sai sót thì phải xử lý như thế nào?

 • Người mua và người bán thỏa thuận về việc xóa bỏ hóa đơn sai
 • Người bán thực hiện lập HĐĐT sửa chữa thay thế sửa chữa cho hóa đơn

  .

  sai để gửi cho người mua, trên hóa đơn thay thế phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu…, gửi ngày tháng năm…

 • HĐĐT đã xóa bỏ phải được lưu trữ Giao hàng việc tra cứu

  .

  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Hóa đơn đã phát hành và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai Thuế, sau đó phát hiện sai sót thì phải xử lý như thế nào?

Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa. thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên và ghi rõ sai sót. Đồng thời người bán lập HĐĐT kiểm soát và kiểm soát và điều chỉnh sai sót. HĐĐT lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất. thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho HĐĐT số…, ký hiệu…

Căn cứ vào HĐĐT điều chỉnh, người bán và người mua. thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

14. Với hóa đơn điện tử, khi sản phẩm và sản phẩm và sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & hàng hóa lưu thông trên đường cần chứng tỏ nguồn gốc thì sẽ phải giải trình thế nào với lực lượng chức năng?

Người bán hàng chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy

.

để chứng tỏ nguồn gốc nguồn gốc hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông. HĐĐT chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Phản ánh toàn vẹn nội dung của HĐĐT gốc;
 • Trên hóa đơn phải có dòng chữ ghi rõ: HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ HĐĐT sang hóa đơn giấy.
 • Hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

  .

  có chữ ký người đại diện thay mặt theo pháp luật của người bán, dấu của người bán

15. Lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào?

Khoản 1 Điều 11 Thông tư 32/2011/TT-BTC nêu rõ để lưu trữ HĐĐT cần tiến hành như sau:

Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng HĐĐT để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ HĐĐT. theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp HĐĐT được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT. thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ HĐĐT theo thời hạn nêu trên.

Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung. gian cung cấp giải pháp HĐĐT có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của HĐĐT ra các vật mang tin. (Ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của HĐĐT.

HĐĐT đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thoả mãn các điều kiện sau:

 1. Nội dung của HĐĐT có thể truy vấn và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết
 2. Nội dung của HĐĐT được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong

  .

  khuôn dạng được cho phép thể hiện đúng mực nội dung hoá đơn điện tử đó.

 3. HĐĐT được lưu trữ theo một phương pháp nhất định cho phép xác định

  .

  nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.

>> Như vậy theo quy định của cơ quan thuế, hoá đơn sau khi được khởi tạo cần phải được lưu trữ theo thời hạn quy định của Luật Kế toán, thường thì là 10 năm. Hoá đơn tự in, đặt in có thể xảy ra tình trạng. mất dữ liệu do mất, cháy, hỏng hoá đơn do hoá đơn được lưu trữ ở dạng giấy. Đối với hoá đơn điện tử, việc cháy, hỏng hoá đơn là khó có thể xảy ra. Doanh Nghiệp cần lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử. của nhà cung cấp uy tín, có kinh nghiệm lâu năm về tài chính kế toán. và có hệ thống bảo mật bảo đảm bảo đảm an toàn nhất.

16. Tra cứu HĐĐT hợp lệ, hợp pháp

tra cứu hóa đơn điện tử

Tra cứu HĐĐT GTGT trên trang của “TỔNG CỤC THUẾ ” được sử dụng trong các trường hợp sau.

 • Trường hợp 1: Kiểm tra, tra cứu hoá đơn điện tử GTGT đã được phép sử dụng hay chưa. Thực hiện tra cứu sau 2 ngày kể từ ngày phát hành hoá đơn điện tử.
 • Trường hợp 2: Trước khi hoạch toán, kê khai hoá đơn kế toán Doanh nghiệp

  .

  cần xác nhận tính hợp pháp của hoá đơn.

Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của nhà nước và thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Cách tra cứu Hóa đơn điện tử GTGT trên trang Tổng Cục Thuế gồm 3 bước tại đây.

Trên đây là tổng thể những điều bạn cần phải biết về hóa đơn điện tử là gì? 15 điều cần biết là những thông tin quan trọng dành cho doanh nghiệp. Chúc các bạn có thể lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử tương thích với doanh nghiệp mình.

MISA meInvoice – Phần mềm HĐĐT được Tổng Cục Thuế lựa chọn

Hóa đơn điện tử MISA meInvoice được Cục Thuế, Chi Cục Thuế trên khắp cả nước thẩm định chất lượng số 1 & có lượng doanh nghiệp sử dụng đông đảo nhất hiện nay. Phần mềm đổi khác hòan toàn cách phát hành, quản lý, hóa đơn cho hơn 100,000 DN:

 • Ký số, phát hành, quản lý hóa đơn điện tử MỌI LÚC MỌI NƠI trên: Mobile, Desktop, Website
 • Phân quyền & cho phép nhiều người cùng xuất hóa đơn & tra cứu tại nhiều địa điểm
 • Kế thừa dữ liệu từ hơn 60 phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị để xuất hóa đơn
 • Tự động tổng hợp báo cáo hóa đơn, tờ khai thuế GTGT & xuất khẩu dữ liệu thuận tiện …

Báo giá hóa đơn điện tử MISABáo giá hóa đơn điện tử MISA

Đồng hành cùng Cục Thuế, Chi Cục Thuế trong lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử. Công ty CP MISA tương hỗ Doanh nghiệp như sau:

1. Đổi hóa đơn giấy lấy hóa đơn điện tử

2. Miễn 5 loại phí lên đến 5 TRIỆU:

 • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm

 • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản

 • MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau

 • MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế

 • MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

đăng ký dùng thử hóa đơn điện tử misa meinvoice

Viết một bình luận