Đề xuất đổi tên thành phố Thanh Hóa thành Đông Sơn

Thành ủy thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức triển khai triển khai triển khai hội nghị trải qua Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thiết kế thiết kế kiến thiết kiến thiết xây dựng các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.

Nhiều nội dung được đưa ra luận bàn tại hội nghị này, trong đó, đại diện thay mặt Sở Nội vụ Thanh Hóa nêu nguyên do nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa đồng thời đưa ra 2 giải pháp về tên gọi cho đơn vị chức năng chức năng chức năng chức năng hành chính sau khi nhập.

Đề xuất đổi tên thành phố Thanh Hóa thành Đông Sơn - 1

Một góc thành phố Thanh Hóa (Ảnh: M.H).

Theo đó, giải pháp 1: lấy tên đơn vị hành chính sau sáp nhập là thành phố Thanh Hóa do nhận diện về thành phố Thanh Hóa trong nước và quốc tế đã khá lâu, được nhiều người biết đến, không gây trộn lẫn nhiều về thủ tục hành chính khi nhập.

Phương án 2: là lấy tên đơn vị hành chính mới là thành phố Đông Sơn vì tên Đông Sơn ý nghĩa, gắn với bề dày lịch sử của dân tộc…

Chiều 10/6, trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho biết, trong 2 giải pháp được đề xuất kiến nghị tại hội nghị, thành phố đề xuất các cấp có thẩm quyền thống nhất lựa chọn phương án 2.

“Hiện Thành ủy đang xin quan điểm qua các vòng về việc đặt tên thành phố sau khi sáp nhập. Sau khi xin ý kiến lần này sẽ đến bước trình Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, xin ý kiến lại cán bộ chủ chốt, cán bộ lão thành, các tầng lớp. Sau đó Ban chỉ đạo tổng hợp lại, báo Ban Cán sự đảng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nếu được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, xin ý kiến cử tri trải qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân…”, lãnh đạo Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho biết.

Trước đó, ngày 8/3, ông Đỗ Minh Tuấn, quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về dự thảo kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.

Mục đích của dự thảo Kế hoạch nhằm tổ chức hài hòa và hợp lý đơn vị hành chính tương thích với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế tài chính – xã hội, năng lực quản trị của chính quyền địa phương; tăng tỷ suất đô thị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Yêu cầu của dự thảo kế hoạch là phải bảo vệ tính tổng thể, đồng bộ; cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, tương thích với quy hoạch tổng thể, nhu yếu phát triển; bảo vệ ổn định chính trị – xã hội, không gây trộn lẫn lớn…

Theo quản trị UBND tỉnh Thanh Hóa, việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa là một chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu ngay kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, trong đó cần nêu lên những nội dung, đầu việc, thời gian, tiềm năng cụ thể. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng phải xây dựng kế hoạch riêng trong quy trình triển khai xây dựng đề án.

Viết một bình luận