Sự khác biệt giữa

Sự độc lạ giữa “trust” và “believe”

Th.ba, 04/10/2011, 08:10

Lượt xem: 5254

Trước tiên, cần biết rằng Trust mang nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn Believe. Mức độ “tin” của Trust lớn hơn của Believe.

* Trust:

– Được sử dụng với niềm tin tuyệt đối. Khi bạn Trust someone có nghĩa là bạn tin cậy vào một người nào đó và từ đó sẽ tin vào những lời nói và hành vi của người đó.

Nó cũng có nghĩa là bạn nghĩ rằng người đó đáng tin cậy, có thể gửi gắm được (reliable).

– Sự tin yêu này thường dựa vào mối quan hệ gần gũi, lâu bền hơn hơn với chủ thể được đề cập.

– Trust mang đặc thù lâu dài, là một niềm tin tồn tại theo thời gian.

* Believe:

– Được sử dụng với những hành động, lời nói hay vấn đề cụ thể hơn, không mang đặc thù hoàn toàn, không mang đặc thù tuyệt đối.

– Sự tin cậy này được hình thành dựa vào một lý do, một phán đoán nào đó hay dựa vào những nhìn nhận, nhìn nhận của bạn hay của một ai đó chứ không dựa vào mối quan hệ thân mật lâu dài với chủ thể được đề cập.

– Sự tin cậy này mang tính chất nhất thời hơn, chỉ gắn với một hành động, lời nói hay sự việc nhất định nào đó.

* Chúng ta sẽ nhận biết rõ sự độc lạ này qua ví dụ sau đây:

John: I left my wallet at home. Could you lend me some money? I promise I’ll return it tomorrow!

Annie: No need to promise. I believe that you will because I trust in you!

-> I believe that you’ll do because I trust in you.

Believe ở đây là tin rằng hành vi “return the money” sẽ được thực thi dựa trên nguyên do là do Annie đã tin tưởng vào con người John.

Lý do Annie tin tưởng vào con người John (trust) là dựa vào mối quan hệ gần gũi, thân thiết của John và Annie. Chính vì tin tưởng vào con người John (trust) mà Annie cũng tin vào sự ứng xử, vào hành vi của John, trong đó có hành vi là “will return the money”.

Từ vựng tiếng Anh vô cùng phong phú, các từ có ý nghĩa giống nhau nhưng không cách sử dụng lúc nào lại không giống nhau. Các em cần quan tâm học tập và rèn luyện để sử dụng tiếng Anh thật đúng mực nhé!