Đứng trước giới từ là gì? Sau giới từ trong tiếng Anh là gì?

Đứng trước giới từ là gì? Sau giới từ trong tiếng Anh là gì? Giới từ là những từ xác định, với đặc thù phân phối và bổ trợ ý nghĩa cho câu.

Giới từ được sử dụng trong tiếng Anh mang đến những tính năng nhất định. Thể hiện với những ý nghĩa được bổ trợ so với câu văn được thể hiện. Trong câu, hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy những vị trí đứng khác nhau của giới từ. Và gắn với trường hợp cụ thể, ý nghĩa lại được xác lập khác nhau. Không thể phủ nhận rằng giới từ là thiết yếu trong câu. Với những mục tiêu diễn đạt trọn vẹn và đầy đủ. Đồng thời giúp bộc lộ tốt hơn, mềm mịn và quyến rũ hơn trong ý muốn diễn đạt. Với những vị trí trước và sau của tính từ trong những vị trí của câu.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại thông minh 24/7: 1900.6568

Trong mỗi câu, giới từ sẽ có vị trí riêng của mình. Giới từ là những từ xác định, với đặc thù phân phối và bổ trợ ý nghĩa cho câu. Thực hiện những tính năng trong bổ ngữ cho những bộ phận đứng trước và sau nó. Khi ứng với những ngữ cảnh cụ thể, giới từ bảo vệ mang đến hiệu suất cao với trước giới từ, hoặc sau giới từ là thành phần được giới từ bổ nghĩa. Dưới đây là vị trí đứng cơ bản của giới từ trong câu.

1. Đứng trước giới từ là gì?

– Giới từ đứng sau động từ tobe:

Các động từ tobe được liệt kê bao gồm: is/am/are; was/were.

Ví dụ: The book is on the table. (Quyển sách ở trên bàn.). Trong đó, giới từ được sử dụng nhằm mục tiêu mục đích xác lập đúng mực vị trí của quyển sách. Khi sử dụng, người nói và người nghe có thể thuận tiện tìm và xác lập được vị trí đó. Như vậy, giới từ đang bổ trợ nghĩa cho chủ ngữ được nhắc đến. Trong trường hợp này là bổ trợ thông tin về vị trí của cuốn sách.

Everything I need is on the ground. (Tất cả mọi điều tôi cần đều ở trên mặt đất). Tương tự khi giới từ cũng bổ trợ thêm thông tin trong xác lập khu vực của đối tượng. Và ở đây, chủ ngữ với tính bao quát hơn là toàn bộ mọi thứ mà tôi cần.

– Giới từ đứng sau động từ:

Ví dụ: Ilive in ha noi city (Tôi sống ở thành phố Hà Nội).

Giới từ có thể liền sau động từ hoặc cũng có thể bị 1 từ khác chen vào giữa giới từ và động từ. Khi đó, với thông tin cung ứng sau đó làm rõ hơn về cái được động từ triển khai. Trong trường hợp này, giới từ đang bổ sung thông tin thiết yếu cho động từ. Khi mang đến những cung ứng về nơi sống của chủ thể được nhắc đến.

Xem thêm: Câu cảm thán là gì? Câu cảm thán trong tiếng Việt – Anh?

– Giới từ đứng sau tính từ.

Ví dụ: She is not angry with you. (Cô ấy không tức giận với bạn).

Tính từ mang đến thông tin trong bộc lộ cảm xúc. Và để xác lập chủ thể cùng thông tin đúng chuẩn về xúc cảm đó, giới từ được sử dụng. Như vậy có thể thấy được đối tượng người dùng “you” không gây nên sự giận dữ của cô ấy. Xác định đúng chủ thể được nhắc đến nhằm hiểu đúng nội dung được truyền tải về từng chủ thể khác nhau. Bởi trong một câu, những đối tượng khác nhau có thể xuất hiện rất nhiều. Cần hiểu đúng để xác lập đúng nội dung gắn với từng chủ thể.

– Giới từ đứng sau danh từ.

Đứng sau với mục đích để bổ nghĩa cho danh từ:

Ví dụ: All of the students in this class (Tất cả học sinh trong lớp học này).

Từ đó phân phối được thông tin hiệu suất cao so với đặc thù được nhắc đến của danh từ. Cũng như thông tin phản ánh được mượt mà hơn.

– Giới từ có thể đứng trước một đại từ liên hệ trong mệnh đề.

Xem thêm: Câu tường thuật là gì? Các loại câu tường thuật trong tiếng Anh?

Ví dụ: That’s the hotel in which I stayed. (Đấy là khách sạn mà tôi đã ở).

Đại từ liên hệ xác lập cho thông tin so với nơi trốn. Khi đó, dùng giới từ mang đến mối liên hệ biểu lộ đúng mực với nơi chốn đó. Mang đến thông tin để hiểu rằng đó là nơi ở.

– Giới từ có thể đặt cuối câu ở dạng bị động.

Ví dụ: He was ill spoken of (Anh ấy bị nói xấu).

Khi đó, những thành phần khác trong câu đứng vị trí trước giới từ. Khi đó, nội dung câu được bộc lộ với dạng bị động. Từ đó xác lập được đúng chuẩn chủ thể bị tác động của nội dung đang truyền đạt.

Giới từ Tiếng Anh là Preposition.

2. Sau giới từ trong tiếng Anh là gì?

2.1. Là những từ loại:

Sau giới từ thường là 1 trong những từ loại sau: cụm danh từ, đại từ, V-ing. Mang đến những thông tin được phân phối dễ hiểu hơn cho nội dung được triển khai. Cùng khám phá với những từ loại có thể đứng trước tính từ trong câu.

– Cụm danh từ (noun phrase):

Xem thêm: Trạng từ là gì? Cách sử dụng và vị trí đứng của trạng từ?

Có thể kể đến như my elder brother, some people,…

Ví dụ: These are the wishes of the people.(Đây là mong muốn của người dân).

Khi đó, những thông tin cung cấp hướng đến đối tượng được nhắc đến trong cụm danh từ. Nhằm bộc lộ chủ ngữ không phải chủ thể của đối tượng mà chỉ là nội dung truyền đạt. Xác định đúng cụm danh từ giúp hiểu chính xác được ý nghĩa của câu. Đồng thời mang đến hiệu suất cao so với tiến hành vị trí của giới từ.

– Đại từ (pronouns):

I, you, we, they, him, her, theirs, its, myself,…

Ví dụ: She said the answer before you. (Cô ấy đã nói câu trả lời trước bạn.).

Xác định mang đặc thù thời hạn cụ thể. Vì cô ấy vấn đáp trước rồi, nên… Xác định vị trí và thứ tự so với những sự kiện mang tính thời gian. Từ đó mà có thể kéo theo các tính chất khác. Như vậy, giới từ before bổ sung thông tin cho thứ tự được nhắc đến trong tính chất của việc trả lời.

– Danh động từ (gerund hay V-ing):

Xem thêm: Câu nghi vấn là gì? Câu nghi vấn trong tiếng Việt – Anh?

walking, playing, singing, eating,…

Ví dụ: Aren’t you interested in making money ? (Cậu có quan tâm đến việc kiếm tiền không ?).

Ở đây các quan tâm được bộc lộ với nhu yếu gì. Như vậy, giới từ mang đến thông tin của người nói với nội dung về “có quan tâm đến việc kiếm tiền không”. Nếu không có sự xuất hiện của giới từ và cụm danh từ phía sau, vế nói trước đó chưa sát nghĩa. Việc sử dụng như ví dụ mang đến mục đích hỏi được tiến hành dễ hiểu. Điều đó giúp cho tinh thần, thái độ cũng như nhu yếu truyền đạt thông tin được hiệu quả.

Vai trò của giới từ:

Từ định nghĩa, ta thấy giới từ thường được sử dụng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ mối liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ với các thành phần khác trong câu. Việc bổ nghĩa mang đến nhiệm vụ được thể hiện của giới từ. Cũng nhờ đó mà các thành phần khác của câu được làm rõ nghĩa. Nói cách khác là mang đến câu nói mượt mà, rõ nghĩa hơn. Đồng thời cũng thể hiện được năng lực dùng từ, cắt nghĩa của người sử dụng.

Ví dụ: Did you have a good time at Christmas? (Bạn đã có một khoảng thời hạn tuyệt vời vào giáng sinh chứ?). Thời gian Giáng sinh của bạn có tuyệt vời hay không mới là mục đích hỏi của người đối diện. Do đó, at bổ sung ý nghĩa Christmas. Tuy nhiên, toàn bộ lại cung cấp thông tin cho nhu cầu hỏi phía trước đối với bạn, có cảm thấy nó tuyệt vời hay không.

Giới từ có thể đứng ở trước các từ loại được kể bên trên. Với vai trò trong bổ sung, làm rõ nghĩa cho từ loại đó được sử dụng trong câu. Việc sử dụng này được dùng linh hoạt, đúng mục đích. Mang đến hiệu suất cao thể hiện ý nghĩa trong câu.

Lưu ý:

Xem thêm: Giới từ là gì? Các dạng giới từ? Chức năng và cách sử dụng?

Khi giới từ đứng trước đại từ thì đại từ phải ở dạng tân ngữ như me, you, him, her, it, us, them.

Ví dụ: Would you like to talk to her? (Bạn có muốn nói muốn chuyện trò với cô ấy không?). Bởi các đại từ khi làm các vị trí khác nhau trong câu phải được sử dụng với hình thức phù hợp.

Khi giới từ đứng trước động từ thì động từ phải ở dạng -ing, tức là ở dạng danh động từ.

Ví dụ: Elizabeth is fond of going to dances ( Elizabeth thích đi học nhảy)

Các danh từ, đại từ hoặc danh động từ đứng sau giới từ đều là tân ngữ của giới từ, trừ Except và But. Nếu theo sau có động từ thì động từ đó phải ở dạng nguyên mẫu không có “to”.

Ví dụ: I could do nothing except agree (Tôi không hề làm gì ngoại trừ phải đồng ý)

2.2. Với câu hỏi, Mệnh đề quan hệ:

– Trong những câu hỏi bắt đầu bằng một: giới từ + whom/which/what/whose/where :

Ví dụ:

Xem thêm: Câu điều kiện kèm theo là gì? Các loại câu điều kiện trong tiếng Anh?

– To whom were you talking ? (Bạn đang nói chuyện với ai thế ?) – Chính thức. Khi đó, các thông tin được hiểu là rõ nghĩa. Đồng thời mang đến sự đầy đủ và hiệu suất cao trong cách dùn từ và thể hiện. Ngữ pháp được sử dụng mang đến câu hỏi dành cho chủ thể được nhắc đến.

Who were you talking to ? (Không chính thức.). Vẫn với ý hỏi nhu trên nhưng không sử dụng giới từ. Khi đó, ngữ pháp không được đảm bảo trong truyền đạt thông tin hiệu quả. Cũng thế cho nên mà việc khó khăn vất vả trong xác định mục đích cũng như nội dung hỏi có thể được tạo ra.

– In which drawer does he keep it ? (Anh ta cất nó trong ngăn kéo nào ?) – Chính thức. Câu hỏi với giới từ được sử dụng là In. Khi đó, mang đến cung cấp thông tin cho vị trí cần được xác định. Điều này mang đến sự dễ hiểu trong nhu cầu hỏi. Đồng thời tạo nên câu hỏi với ngữ pháp chính xác.

Which drawer does he keep it in ? (Không chính thức.). Trong khi giới từ không được sử dụng mang đến lủng củng cho câu nói. Cũng như việc sắp xếp không chính xác vị trí tạo cách sử dụng không chính thức.

– Trong các mệnh đề quan hệ, giới từ được đặt trước whom/which có thể được đưa đến cuối mệnh đề, và đại từ quan hệ thường được bỏ:

Việc rút ngắn này vẫn mang đến các thông tin thể hiện hiệu quả. Ở đó, chúng ta có thể thấy được vị trí đứng đúng của giới từ trong câu. Với các cách sắp xếp không chính thức làm cho câu nói trở lên lủng củng.

Ví dụ:

– The people with whom I was travelling (Những người mà tôi đã đi du lịch cùng với.) – Chính thức.

The people I was traveling with – Không chính thức

– The company from which I hire my TV set (Công ty mà ở đó tôi thuê máy của mình.) – Chính thức

The company I hire my TV set from – Không chính thức.

Viết một bình luận