Sau Was Là Gì Có Thể Đứng Sau Động Từ, Khi Nào Dùng Was Were Trong Tiếng Anh

SAU WAS LÀ GÌ

Động từ ” tobe” là một trong những chủ thể ngữ pháp quan trọng khác hẳn cùng với những động từ bỏ không giống trong giờ đồng hồ đeo tay Anh. Vây cồn trường đoản cú này còn có gì đặc trưng với biện pháp sử dụng ra sao, tổng thể sẽ triển khai bật mí vào bài viết dưới đây!

*

I. Chức năng của đụng từ bỏ Tobe vào giờ Anh

Động từ tobe như một rượu cồn trường đoản cú phụ (auxiliary verb) được sử dụng với động tự thiết yếu nhằm mục đích diễn đạt một hành vi hay như là một tâm trạng.

Bạn đang xem: Sau was là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động trường đoản cú tobe + Động tự chính

Ví dụ:

Helen is walking home with her friends – Helen đang đi dạo về đơn vị với những người bạn của cô ấy.

1. Động tự “To be” trong những thì tiếp diễn

Thì hiện giờ tiếp nối (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì quá khứ liên tục (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy sẽ nấu bữa tối vào tầm 5h chiều hôm qua)

Động từ “To be” làm tự nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta rất đẹp trai.)

2. Động tự tobe trong “câu bị động”

Động từ bỏ tobe được áp dụng tầm thường với dạng thứ 3 của rượu cồn từ trong bảng đụng tự bất quy tắc.

Câu nhà động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là rượu cồn tự chính“is” là hễ từ phụ

3. Dạng hoàn thành xong của hễ trường đoản cú “tobe”

Dạng chấm hết của rượu cồn tự tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của động tự tobe trong câu

1. Đứng trước một danh trường đoản cú trong câu

He is an engineer – Anh ấy là một trong những Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very cute. – cô ấy rất đáng yêu

3. Đứng trước một những giới trường đoản cú chỉ thời gian/ khu vực chốn

The book is on the table – Quyển sách ở bên trên bàn.

4. Đứng trước rượu cồn từ V-pII trong những câu thụ động.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được thiết kế từ bỏ gỗ.

III. Các dạng của cồn từ bỏ tobe với những thì khớp ứng.

  

Động trường đoản cú tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện nay đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm: Epp Là Gì – Cách Lấy Mã Epp Code Nhanh Chóng

Thì quá khứ đọng đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì tương lai đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số kết cấu ngữ pháp hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm1. Cách phân tách hễ tự trong tiếng Anh2. Câu điều kiện3. Các thì trong giờ đồng hồ Anh

III. những bài tập luyện về hễ tự Tobe

các bài tập luyện 1: Lựa chọn hễ trường đoản cú tobe cân xứng để điền vào khu vực trống.

Now Michael và Emily  getting ready to lớn leave the house. Emily  putting some makeup và Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants lớn eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael & Emily leave sầu the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a xe taxi driver & he  mad!”I  sorry you had lớn wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The xe taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The xe taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home.

Xem thêm: Ccns Trong Bhxh Là Gì – Cổng Giao Dịch Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử

Những bài tập 2: ngừng câu sau với dang đúng của đụng từ bỏ “lớn be”

Yesterday afternoon Megan & Kevin walking trang chính from school. Kevin whistling & Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the những buổi party tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going to there?””I thinking about it…” Kevin replied and started walking again. “I have sầu to lớn fix my oto, though.”” your oto broken?” Megan started walking after him.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, và my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have sầu thinking about something.””What have you thinking about?””I have sầu thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cat Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at hyên ổn an smiled. “I glad lớn hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng phần đông chía sẻ trên đây để giúp đỡ cho tất cả chúng ta hiểu rõ về cách dùng “cồn từ Tobe“.

Chúc những bạn học tập tốt!

Nếu mong mỏi nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí tổn về lộ trình học giao tiếp cho những người mất nơi bắt đầu, những bạn để lại thông tin trên đây và để được cung cấp nhé!