Ấm ma và thiền định

Ấm ma là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ hóa ngôn ngữ. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đến 50 ấm ma là nói đến biến tướng của nghiệp thức, của những kiết sử trải qua lục căn từng tiếp xúc với lục trần trên nền tảng “sắc-thọ-tưởng-hành-thức”.

Ngũ ấm ma trong tất cả chúng ta (I)

Bất cứ pháp môn nào lúc hành trì miên mật luôn gặp ngũ ấm khởi hiện quấy rối. Nhẹ nhất là ngứa ngáy khó chịu, muốn tìm mọi cớ, mọi việc để ngưng hành trì; thích lăng xăng đi đứng…vượt qua những động thái đó là lúc nhập định, tâm và lắng đọng là lúc nghiệp thức phát khởi, chủng tử nào nặng nhất thì hạt giống đó luôn xuất hiện; nghiệp dục nặng thì hiện tướng dục biến dạng nhiều cảnh trạng cám dỗ. Sân hận nhiều thì ác tướng kích hoạt phiền não nổi lên; tham danh thì chướng ma tôn vinh hành giả, kết nối hành giả với sứ mạng cao cả. Tham lợi thì tiền của vật chất là mồi ngon hiến Tặng Kèm để hành giả say đắm; mọi thứ tham đắm đều cám dỗ hành giả say mê. 50 ấm ma là hình tượng chung cho vô số chướng duyên trên con đường hành trì sâu xa vào tâm linh giải thoát.

Ngũ ấm ma là năm thứ tác động ảnh hưởng lên tâm chúng ta, làm chúng ta không thanh tịnh; đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nếu ngũ ấm là ma, thì chính ta đang là ma.

Trong trạng thái thiền định là thế, nếu hành giả bất động trước những ấm ma cám dỗ, tiến bộ tâm linh sẽ khai phát. Tiến bộ sơ đẵng dễ nhận thấy là cảm nhận những gì sắp xảy ra gần; tiếp xúc biết được trình độ khả năng, thiện hoặc bất thiện của đối tượng, đôi khi chớp lấy được ý tưởng của đối phương; cảm nhận được việc lành dữ sắp xảy đến…cứ miên mật hành trì, chắc như đinh sẽ có hiệu quả hoặc nhiều hoặc ít tùy theo mức độ tâm định.

Ngược lại, người đi trên lộ trình giải thoát nhưng không chuyên sâu hành trì, đời sống chìm vào nghiệp thức hiển lộ qua cách sống thường nhật, tự mãn điều kiện kèm theo vật chất sống sung túc, háo danh, lăng xăng vào chuyện thế tục, ngóng chuyện thế sự, tâm hướng bên ngoài nhiều hơn nhìn vào mình qua thân khẩu ý, nhìn vào diễn tiến tâm thức; do thế cứ huân tập thêm nhiều ác nghiệp, tiêu giảm các thiện nghiệp, tâm khó lắng yên.

Ngũ ấm ma trong chúng ta (II)

Cuộc sống ai cũng gặp thuận cảnh hoặc chướng duyên tùy lúc. Càng gặp thuận cảnh hay chướng duyên, người tu cần cẩn trọng tránh lọt sâu vào biến tướng của nghiệp thức, bị lạc dẫn bởi ấm ma sanh kiêu mạng hoặc sanh cảm thống. Cuộc sống đôi lúc gặp trục trặc trắc trở, thì con đường hướng nội cũng không khác. Tu tập đôi khi biếng nhác trễ nải, lắm khi ngưng trệ muốn xét lại con đường đang hành trì, sanh ngờ vực pháp môn đang tu tập…Đó là những chướng duyên thường gặp, phải kiên trì vượt qua, có chí ắt thành công.

Đây không phải chuyên đề về công suất tu tập, nên không đi sâu vào từng trạng thái của ấm ma làm cản trở việc tu tập. Khái quát hiện tượng tâm thức gọi là ấm ma lạc dẫn hành giả, mục đich cảnh giác người con Phật đi vào con đường thiện nghiệp hoặc giải thoát trong từng giai đoạn.

Viết một bình luận