Kinh tế nhiều thành phần trong nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Kinh tế nhiều thành phần trong nền kinh tế tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính tài chính quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

(ĐCSVN) – Nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế quá độ, luôn vận động, tăng trưởng theo quy luật quan hệ sản xuất tương thích với một trình độ tăng trưởng nhất định của lực lượng sản xuất.

leftcenterrightdel

Cơ cấu lại, biến hóa và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao và sức cạnh tranh đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu của DNNN trên nền tảng công nghệ tiên tiến và tăng trưởng tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng tiên tiến và tăng trưởng tiên tiến và tăng trưởng và tăng trưởng tiên tiến tân tiến nhằm mục đích mục đích mục đích mục đích mục đích huy động, phân loại và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực xã hội, bảo toàn, tăng trưởng vốn nhà nước tại doanh nghiệp… 

Trong nền kinh tế quá độ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta lúc bấy giờ do trình độ tăng trưởng chưa cao, chưa đồng đều của lực lượng sản xuất mà còn sống sót khách quan cả chủ trương chiếm hữu tư nhân (chế độ tư hữu) với nhiều hình thức chiếm hữu như: hình thức chiếm hữu tư nhân của cá thể, của hộ gia đình, của tiểu chủ, của nhà tư bản (sở hữu tư nhân tư bản), của tập đoàn lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn tư bản… và cả chủ trương chiếm hữu xã hội (chế độ công hữu) với những hình thức chiếm hữu như: chiếm hữu toàn dân, chiếm hữu nhà nước, chiếm hữu tập thể…, đồng thời còn có hình thức chiếm hữu hỗn hợp là hình thức chiếm hữu xen kẽ những hình thức chiếm hữu trong cùng một đơn vị kinh tế. Đó là cơ sở sống sót của nhiều thành phần kinh tế.

Nền kinh tế quá độ trong thời kỳ quá độ ở nước ta được phân thành ba thành phần: kinh tế công, kinh tế tư nhân và kinh tế hỗn hợp:

Thành phần kinh tế công gồm có những doanh nghiệp nhà nước, giữ vị trí, vai trò then chốt trong nền kinh tế. Chủ thể của thành phần kinh tế này là Nhà nước (được Nhân dân ủy quyền). Nhà nước trải qua Ủy ban quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư vốn (cả vốn bằng hiện vật và vốn bằng tiền) cho những doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trải qua hợp đồng tín dụng. Ban Lãnh đạo DNNN được giao quyền quản lý, sử dụng vốn một cách hiệu suất cao theo cơ chế thị trường. Các DNNN tập trung chuyên sâu chuyên sâu chuyên sâu chuyên sâu chuyên sâu tăng trưởng trong những ngành và nghành nghề dịch vụ then chốt, thiết yếu; những địa phận quan trọng và quốc phòng, an ninh; những nghành nghề dịch vụ mà doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác không đầu tư. Các DNNN hoạt động giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí theo cơ chế thị trường, lấy hiệu suất cao kinh tế làm tiêu chuẩn nhìn nhận chủ yếu, tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm và cạnh tranh bình đẳng với những doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác theo lao lý của pháp luật. Bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm báo cáo báo cáo giải trình của DNNN. Nhà nước không can thiệp vào hoạt động của DNNN, mà Nhà nước trải qua những hợp đồng kinh tế để đặt hàng cho DNNN sản xuất những mẫu loại sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & sản phẩm & hàng hóa có vai trò quan trọng đến quốc kế dân sinh, kể cả những hàng quân sự, quốc phòng. Nhà nước chỉ đóng vai trò là “nhạc trưởng”, “bà đỡ”, quản trị vĩ mô nền kinh tế, chứ không can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại của những doanh nghiệp, kể cả DNNN. DNNN phải tự chịu trách nhiệm về hiệu suất cao sản xuất – kinh doanh của mình… Cơ cấu lại, thay đổi và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao và sức cạnh tranh của DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lượng thay đổi sáng tạo, quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực tiên tiến của quốc tế, thực sự hoạt động theo cơ chế thị trường, nhằm huy động, phân chia và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực xã hội, bảo toàn, tăng trưởng vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Thành phần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Chủ thể của thành phần kinh tế này là những chủ chiếm hữu tư nhân như: những hộ kinh doanh cá thể, những hộ tiểu chủ, những chủ tư nhân, những nhà tư bản, những tập đoàn tư bản… với những mô hình kinh doanh tương ứng như hộ sản xuất, kinh doanh thành viên (hộ nông dân, hộ tiểu – thủ công nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ…), chủ trang trại, hộ tiểu chủ, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân tư bản (tư bản trong nước và tư bản ngoài nước), tập đoàn tư bản. “Hoàn thiện cơ chế, chủ trương khuyến khích, tạo thuận tiện tăng trưởng mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết những ngành và nghành nghề dịch vụ kinh tế…”[1]. Hoàn thiện thể chế, tạo thuận tiện tăng trưởng kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thúc đẩy hình thành, tăng trưởng những tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công nghệ hiện đại, năng lượng quản trị tiên tiến của thế giới. Hoàn thiện chủ trương tương hỗ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa[2]. Ngày nay, phân công lao động đã tăng trưởng theo chi tiết cụ thể sản phẩm, do đó doanh nghiệp không cần quy mô lớn vẫn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể vận dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đồng thời, với công nghệ kỹ thuật số, mạng Internet, máy tính điện tử, robot, trí tuệ nhân tạo… có thể link để tạo thành sự hợp tác ở quy mô lớn trong việc sản xuất sản phẩm, mà không cần tập trung đông lao động vào một địa điểm.  

Thành phần kinh tế hỗn hợp (một phần trong đó là chủ nghĩa tư bản nhà nước theo cách gọi của V.I.Lênin) gồm có những công ty, những doanh nghiệp, những hợp tác xã, những tổ chức triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai kinh tế được hình thành trên cơ sở link những chủ chiếm hữu khác nhau với nhau: giữa chủ thể kinh tế công và chủ thể kinh tế tư nhân trong nước; giữa chủ thể kinh tế công và chủ thể kinh tế tư nhân nước ngoài; giữa những chủ thể kinh tế tư nhân trong nước với nhau; giữa chủ thể kinh tế tư nhân trong nước và chủ thể kinh tế tư nhân nước ngoài… để thúc đẩy tăng trưởng mọi hình thức link sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất và chuỗi giá trị thị trường nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, nâng cao giá trị ngày càng tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh thường là công ty liên doanh, công ty hợp doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai chủ chiếm hữu trở lên, những mô hình hợp tác xã… Khuyến khích hình thành những tập đoàn kinh tế đa sở hữu có đủ năng lực tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Điểm chung của những mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh này là đối tượng người dùng người dùng sở hữu gồm gia tài hữu hình và vô hình dung dung dung của những tổ chức sản xuất – kinh doanh được hình thành từ sự góp thêm phần của những chủ sở hữu riêng theo nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi. Mỗi chủ sở hữu được hưởng quyền lợi khi công ty, doanh nghiệp hỗn hợp này hoạt động có hiệu suất cao hoặc chịu trách nhiệm khi bị thua lỗ tương ứng với tỷ suất gia tài đóng góp. Ngoài gia tài góp thêm phần từ những chủ sở hữu, còn có những gia tài từ những nguồn khác (được hỗ trợ, tài trợ, được cho, tặng, hoặc từ hiệu suất cao sản xuất – kinh doanh tích góp lại…) thuộc sở hữu chung của những thành viên trong tổ chức kinh tế này. Các tổ chức sản xuất – kinh doanh hỗn hợp thuộc loại này có điều lệ hoạt động và bầu ra Ban Lãnh đạo theo nguyên tắc nhất định do Điều lệ công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã quy định, để đại diện đại diện thay mặt thay mặt thay mặt đại diện thay mặt thay mặt đại diện thay mặt những chủ sở hữu quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu suất cao gia tài chung của tổ chức sản xuất – kinh doanh, mang lại quyền lợi cho những chủ thể và góp phần vào quyền lợi chung. Có quy chế ngặt nghèo ràng buộc trách nhiệm của những người trong Ban Lãnh đạo được chuyển nhượng ủy quyền quản trị sản xuất – kinh doanh với kết quả, hiệu suất cao hoạt động của tổ chức sản xuất – kinh doanh. Loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh hỗn hợp rất đa dạng, từ những tập đoàn đa quốc gia, xuyên vương quốc đến những công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, có quy mô nhỏ. Xếp những mô hình hợp tác xã cũng thuộc thành phần kinh tế hỗn hợp vì những hợp tác xã cũng dựa trên sự góp phần tài sản, vốn của những chủ sở hữu tư nhân, của những người sản xuất hàng hóa nhỏ và hoạt động như những tổ chức sản xuất – kinh doanh hỗn hợp. V.I.Lênin coi hợp tác xã của những công nhân văn minh là hợp tác xã XHCN (ở nước ta chưa có mô hình hợp tác xã này), còn hợp tác xã của những người sản xuất nhỏ vẫn tôn trọng sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất là một mô hình kinh tế hỗn hợp…

Đối tượng sở hữu của những thành phần kinh tế chỉ bao hàm những gia tài hữu hình và vô hình đang được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của những mô hình tổ chức kinh doanh khác nhau và mang lại quyền lợi kinh tế cho những chủ sở hữu, đồng thời góp phần vào quyền lợi chung.. “Mọi doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật”[3]. Thực hiện đồng điệu một chủ trương pháp lý kinh doanh cho những doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế.

Toàn bộ gia tài vương quốc (như đất đai và những tài nguyên gắn với đất đai, vùng biển, hòn hòn hòn hòn hòn đảo và những tài nguyên gắn với vùng biển, đảo, vùng trời và những tài nguyên gắn với vùng trời, ngân sách nhà nước và những nguồn vốn khác mà Nhà nước kêu gọi được, những loại quỹ dự trữ…) thuộc về sở hữu toàn dân thì không thuộc thành phần kinh tế nào cả. Nhân dân giao quyền, ủy quyền cho Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, cho Nhà nước thống nhất quản trị bằng pháp lý và có trách nhiệm sử dụng hiệu suất cao hàng loạt gia tài quốc gia thuộc sở hữu toàn dân nhằm tạo ra những điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo mang đặc thù nền tảng, điều kiện vật chất – kỹ thuật, điều kiện tài chính, thiết kế kiến thiết thiết kế thiết kế thiết kế thiết kế xây dựng và tăng trưởng cấu trúc kinh tế-xã hội… chung cho sự tăng trưởng bình đẳng của những thành phần kinh tế và cho sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước. Nhà nước không thuộc thành phần kinh tế nào cả. Các gia tài quốc gia thuộc sở hữu toàn dân này, nếu những chủ thể thuộc những thành phần kinh tế muốn sử dụng thì phải thực thi theo cơ chế thị trường trải qua đấu giá, trải qua hợp đồng với cơ quan quản trị nhà nước một cách công khai, minh bạch, bình đẳng giữa những thành phần kinh tế. Nhà nước được Nhân dân ủy quyền để thực thi vai trò “người nhạc trưởng”, vai trò “bà đỡ” cho sự tăng trưởng của những thành phần kinh tế, cho sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước. Vai trò kinh tế của Nhà nước là tạo thiên nhiên và thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường tự nhiên tự nhiên pháp lý, tạo môi trường kinh tế, tạo môi trường xã hội, cung ứng những dịch vụ công, hàng hóa công, tạo “sân chơi” bình đẳng để những thành phần kinh tế phát triển. Nhà nước không “thiên vị”, không “nghiêng” về thành phần kinh tế nào cả. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng, hoàn thành xong thể chế kinh tế; sử dụng những công cụ, chính sách, nguồn lực của Nhà nước để điều tiết nền kinh tế… Nhà nước tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, lành mạnh, thông thoáng, theo cơ chế thị trường để những thành phần kinh tế cùng kêu gọi và sử dụng có hiệu suất cao mọi nguồn lực của xã hội vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước. Và vì vậy, mà những doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế không riêng gì mang lại quyền lợi cho những chủ sở hữu của mình, mà còn phải góp phần vào quyền lợi chung của quốc gia và triển khai trách nhiệm xã hội. Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân, được Nhân dân ủy quyền, thay mặt Nhân dân quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu suất cao mọi nguồn lực, mọi gia tài thuộc sở hữu toàn dân tạo những điều kiện nền tảng, định hướng, dẫn dắt, thúc đẩy những thành phần kinh tế tăng trưởng theo tiềm năng chung là tăng trưởng kinh tế – xã hội quốc gia nhanh, bền vững, toàn diện, sáng tạo, bao trùm, để quốc gia vững bước đi lên CNXH. Nhà nước với vai trò chủ thể có trách nhiệm tạo toàn bộ những điều kiện nền tảng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước, cho sự tăng trưởng của những thành phần kinh tế, Nhà nước giữ vị trí quyết định, vai trò hầu hết trong tăng trưởng hệ thống kinh tế quốc dân, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Nước Ta XHCN.

Các thành phần kinh tế là những bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân thống nhất đều bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật. Giữa những thành phần kinh tế có quan hệ tương hỗ với nhau, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với nhau. Các thành phần kinh tế đều có vị trí, vai trò quan trọng khác nhau và gần tương đương nhau; nhưng thành phần kinh tế công với những DNNN “tập trung vào những nghành then chốt, thiết yếu; những địa phận quan trọng và quốc phòng, an ninh; những nghành mà doanh nghiệp thuộc những thành phần khác không đầu tư”[4], thì thành phần kinh tế công giữ vị trí, vai trò then chốt, thành phần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế trong tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước. Kinh tế công cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để tăng trưởng nền kinh tế có tính tự chủ cao. Các chủ thể thuộc những thành phần kinh tế cùng hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, bình đẳng trước pháp luật, cùng nhau kêu gọi và sử dụng hiệu suất cao mọi nguồn lực xã hội góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế – xã hội chung của quốc gia với tiềm năng chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phần kiến nghị trên được luận chứng dựa trên những cơ sở sau:

Về thành phần kinh tế trong nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Trong thời kỳ quá độ lên CNXH: sự sống sót của nhiều chủ trương sở hữu, nhiều hình thức sở hữu là cơ sở sống sót của nhiều thành phần kinh tế. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về thuật ngữ “thành phần kinh tế”. Có quan điểm muốn thay thuật ngữ “thành phần kinh tế” bằng “khu vực kinh tế” hay “loại hình kinh tế”. Có quan điểm cho rằng: không dùng những thuật ngữ trên, mà gọi trực tiếp tên của mỗi bộ phận của nền kinh tế là kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân… Điều quan trọng không phải là tên gọi, mà cần chăm sóc xem mỗi bộ phận và mối quan hệ giữa những bộ phận của nền kinh tế quốc dân vận động, tăng trưởng và góp phần như vậy nào vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, trong đó có việc giải phóng, kêu gọi và sử dụng hiệu suất cao mọi nguồn lực xã hội cho sự tăng trưởng chung của đất nước.

“Thành phần” ở đây xét về góc độ nào đó cũng được hiểu như thể “bộ phận”, “thành phần” và “bộ phận” về mặt nào đó có ý nghĩa tương đồng. Thuật ngữ “thành phần kinh tế” được dùng nhiều từ khi V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích (Nga) chủ trương và triển khai Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga Xôviết. V.I.Lênin viết: “Vậy thì danh từ quá độ có nghĩa là gì? Vận dụng vào kinh tế, có phải nó có nghĩa là trong chủ trương lúc bấy giờ có những thành phần, những bộ phận, những mảnh của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không? Bất cứ ai cũng đều thừa nhận là có. Song không phải mỗi người thừa nhận điểm ấy đều tâm lý xem những thành phần của kết cấu kinh tế – xã hội khác nhau hiện có ở Nga, chính là như thế nào. Mà tất cả then chốt của yếu tố lại chính là ở chỗ đó”[5].

Theo Lênin, thuật ngữ thành phần kinh tế hàm nghĩa quan hệ sản xuất (trong đó cơ bản là quan hệ sở hữu) ứng với một trình độ tăng trưởng lực lượng sản xuất nhất định đại diện cho một giải pháp sản xuất đã lỗi thời, nhưng chưa bị xóa bỏ, hoặc đang trong quy trình tăng trưởng để trở thành phương pháp sản xuất thống trị (với nghĩa phổ biến). Việc xác lập thành phần kinh tế là để có chủ trương đúng đắn so với chúng.

Trong thời kỳ quá độ, do trình độ tăng trưởng khác nhau của lực lượng sản xuất, nên còn nhiều chính sách sở hữu, nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Vì vậy còn nhiều thành phần kinh tế trong nền kinh tế là một tất yếu khách quan. Việc phân định những thành phần kinh tế mới hiểu được những đặc trưng cơ bản và xu hướng hoạt động của chúng để có chính sách tương thích nhằm phát huy được tiềm lực của chúng vào tăng trưởng kinh tế – xã hội đất nước. Khi phân định thành phần kinh tế V.I.Lênin nhấn mạnh vấn đề hai điểm: phải phản ánh đúng tình hình trong thực tiễn và nêu rõ mối quan hệ giữa những thành phần kinh tế.

Tiêu thức đa phần làm cơ sở cho việc phân định những thành phần kinh tế trong nền kinh tế quá độ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là:

– Quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu phải phù hợp, gắn với trình độ tăng trưởng nhất định của lực lượng sản xuất. Mỗi hình thức sở hữu, mỗi thành phần kinh tế phản ánh một trình độ tăng trưởng nhất định của lực lượng sản xuất.

– Cơ cấu những thành phần kinh tế phải phản ánh đúng tình hình thực tế của nền kinh tế trong mỗi giai đoạn lịch sử – cụ thể.

– Sự tăng trưởng của những thành phần kinh tế có mối liên hệ tất yếu khách quan theo một quá trình lịch sử – tự nhiên của sự tăng trưởng lực lượng sản xuất từ thấp lên cao và theo xu thế XHCN.

Khi xác lập những thành phần kinh tế trong nền kinh tế quá độ của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta cần phải xét tới “tính tương đương”, “đồng đẳng” giữa những thành phần kinh tế thì mới phù hợp với chủ trương: “các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp lý đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường xu thế XHCN, bình đẳng trước pháp luật, cùng tăng trưởng lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh”[6]. Như vậy, phải coi những thành phần kinh tế là những bộ phận hợp thành nền kinh tế quốc dân thống nhất đều có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp tăng trưởng kinh tế – xã hội của quốc gia và có quan hệ tương hỗ với nhau, bình đẳng với nhau, không nên đặt cho một bộ phận này có vai trò quan trọng hơn bộ phận khác. Với ý nghĩa đó, cần phân chia “thành phần kinh tế nhà nước” lúc bấy giờ thành hai cấu phần: phi doanh nghiệp và doanh nghiệp. Phần phi doanh nghiệp gồm có hàng loạt gia tài quốc gia thuộc về sở hữu toàn dân mà Nhà nước được nhân dân giao quyền đại diện chủ sở hữu thì không thuộc thành phần kinh tế nào cả. Toàn bộ gia tài quốc gia thuộc về sở hữu toàn dân này thì Nhân dân giao quyền, ủy quyền cho Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, Nhà nước quản trị bằng pháp lý và sử dụng hiệu suất cao nhằm tạo ra những điều kiện vật chất – kỹ thuật, điều kiện tài chính…, tạo ra môi trường kinh tế – xã hội chung để những thành phần kinh tế đều tăng trưởng bình đẳng. Nhà nước không thuộc thành phần kinh tế nào cả, Nhà nước được Nhân dân ủy quyền, giao quyền thống nhất quản lý, sử dụng có hiệu suất cao những gia tài thuộc sở hữu toàn dân (như đất đai và những tài nguyên gắn với đất đai, vùng biển, đảo và những tài nguyên gắn với vùng biển, đảo, vùng trời và những tài nguyên gắn với vùng trời, ngân sách nhà nước và những nguồn vốn khác mà Nhà nước kêu gọi được, những loại quỹ dự trữ…). Các tài sản thuộc sở hữu toàn dân này, nếu những chủ thể thuộc những thành phần kinh tế muốn sử dụng thì phải thực thi theo cơ chế thị trường thông qua đấu giá, thông qua hợp đồng với cơ quan quản trị nhà nước một cách công khai, minh bạch, bình đẳng giữa những thành phần kinh tế. Nhà nước thay mặt Nhân dân quản lý, sử dụng những tài sản thuộc sở hữu toàn dân, tạo ra những điều kiện mang đặc thù nền tảng cho sự tăng trưởng của những thành phần kinh tế và cho sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước; xây dựng, tăng trưởng kiến trúc kinh tế – kỹ thuật cho nền kinh tế để những thành phần kinh tế phát triển. Nhà nước được Nhân dân ủy quyền để thực hiện vai trò “người nhạc trưởng”, vai trò “bà đỡ” cho sự tăng trưởng của những thành phần kinh tế, cho sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước. Vai trò kinh tế của Nhà nước là tạo môi trường pháp lý, tạo môi trường kinh tế, tạo môi trường xã hội, cung ứng những dịch vụ công, hàng hóa công, tạo “sân chơi” bình đẳng để những thành phần kinh tế phát triển. Nhà nước không “thiên vị”, không “nghiêng” về thành phần kinh tế nào cả. Nhà nước với vai trò chủ thể có trách nhiệm tạo tất cả những điều kiện nền tảng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước, cho sự tăng trưởng của những thành phần kinh tế giữ vai trò quyết định, vai trò chủ yếu trong tăng trưởng hệ thống kinh tế quốc dân. Như vậy “thành phần kinh tế nhà nước” chỉ còn lại phần doanh nghiệp nhà nước. Có thể giữ nguyên tên là thành phần kinh tế nhà nước, nhưng chỉ gồm có những doanh nghiệp nhà nước, hay để cho không lầm lẫn với thành phần kinh tế nhà nước theo ý niệm hiện nay (bao gồm cả hai cấu phần phi doanh nghiệp và doanh nghiệp), thì có thể gọi là thành phần kinh tế công (chỉ gồm có những doanh nghiệp nhà nước). Thành phần kinh tế công này mới “tương đương”, mới “đồng đẳng” với những thành phần kinh tế khác. Đối tượng sở hữu của những thành phần kinh tế chỉ bao hàm những tài sản hữu hình và vô hình đang được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của những mô hình tổ chức kinh doanh khác nhau và mang lại quyền lợi kinh tế cho những chủ sở hữu, đồng thời góp phần vào quyền lợi chung. Có như vậy thì thành phần kinh tế công mới thực sự bình đẳng, tương đương với những thành phần kinh tế khác. “Mọi doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật”[7]. Thực hiện đồng nhất một chính sách pháp lý kinh doanh cho những doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế.

Trong nền kinh tế quá độ của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam còn sống sót cả chính sách sở hữu tư nhân (chế độ tư hữu), cả chính sách sở hữu xã hội (chế độ công hữu) và hình thức sở hữu hỗn hợp, thì nên phân chia nền kinh tế nước ta thành ba thành phần: kinh tế công, kinh tế tư nhân và kinh tế hỗn hợp:

Thành phần kinh tế công bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, giữ vị trí, vai trò then chốt trong nền kinh tế. Chủ thể của thành phần kinh tế này là Nhà nước (được Nhân dân ủy quyền). Nhà nước thông qua Ủy ban quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp đầu tư vốn (cả vốn bằng hiện vật và vốn bằng tiền) cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thông qua hợp đồng tín dụng. Ban Lãnh đạo DNNN được giao quyền quản lý, sử dụng vốn một cách hiệu suất cao theo cơ chế thị trường. Các DNNN tập trung tăng trưởng trong những ngành và nghành then chốt, thiết yếu; những địa phận quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Các DNNN hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy hiệu suất cao kinh tế làm tiêu chuẩn nhìn nhận chủ yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo lao lý của pháp luật. Bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của DNNN. Nhà nước không can thiệp vào hoạt động của DNNN, mà Nhà nước thông qua những hợp đồng kinh tế để đặt hàng cho DNNN sản xuất những hàng hóa có vai trò quan trọng đến quốc kế dân sinh, kể cả những hàng quân sự, quốc phòng. Nhà nước chỉ đóng vai trò là “nhạc trưởng”, “bà đỡ”, quản trị vĩ mô nền kinh tế, chứ không can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kể cả DNNN. DNNN phải tự chịu trách nhiệm về hiệu suất cao sản xuất – kinh doanh của mình… Cơ cấu lại, thay đổi và nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực tiên tiến của quốc tế, thực sự hoạt động theo cơ chế thị trường, nhằm huy động, phân chia và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Thành phần kinh tế tư nhân[8] là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Chủ thể của thành phần kinh tế này là các chủ sở hữu tư nhân như: các hộ kinh doanh cá thể, các hộ tiểu chủ, các chủ tư nhân, các nhà tư bản, các tập đoàn tư bản… với các mô hình kinh doanh tương ứng như hộ sản xuất, kinh doanh thành viên (hộ nông dân, hộ tiểu – thủ công nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ…), chủ trang trại, hộ tiểu chủ, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân tư bản (tư bản trong nước và tư bản ngoài nước), tập đoàn tư bản. “Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận tiện phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế…”[9]. Hoàn thiện thể chế, tạo thuận tiện phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thúc đẩy hình thành, phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công nghệ hiện đại, năng lực quản trị tiên tiến của thế giới. Hoàn thiện chính sách tương hỗ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa[10]. Ngày nay, phân công lao động đã phát triển theo chi tiết sản phẩm, do đó doanh nghiệp không cần quy mô lớn vẫn có thể vận dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đồng thời, với công nghệ kỹ thuật số, mạng Internet, máy tính điện tử, robot, trí tuệ nhân tạo… có thể kết nối để tạo thành sự hợp tác ở quy mô lớn trong việc sản xuất sản phẩm, mà không cần tập trung đông lao động vào một địa điểm. Những thay đổi đó làm cho tính tất yếu chuyển sở hữu tư nhân thành sở hữu xã hội để phân phối nhu yếu quản trị và sử dụng tư liệu sản xuất có tính xã hội đã trở nên yếu đi, không còn thực sự cấp bách. Nói cách khác, có thể có nhiều cách hợp tác sản xuất giữa những con người với nhau trong xã hội mà không cần sở hữu chung với vai trò trung gian của Nhà nước. Ngoài ra, việc sở hữu chung dưới hình thái sở hữu nhà nước khi nguồn lực và của cải còn khan hiếm so với nhu yếu sẽ có thể dẫn tới sử dụng tài sản chung một cách tiêu tốn lãng phí hoặc bị công chức nhà nước lạm dụng, tham nhũng vì quyền lợi riêng của họ.

Thành phần kinh tế hỗn hợp (một phần trong đó là chủ nghĩa tư bản nhà nước theo cách gọi của V.I.Lênin) bao gồm các công ty, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở liên kết các chủ sở hữu khác nhau với nhau: giữa chủ thể kinh tế công và chủ thể kinh tế tư nhân trong nước; giữa chủ thể kinh tế công và chủ thể kinh tế tư nhân nước ngoài; giữa các chủ thể kinh tế tư nhân trong nước với nhau; giữa chủ thể kinh tế tư nhân trong nước và chủ thể kinh tế tư nhân nước ngoài… để thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất và chuỗi giá trị thị trường nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, nâng cao giá trị ngày càng tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh thường là công ty liên doanh, công ty hợp doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai chủ sở hữu trở lên, các loại hình hợp tác xã… Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế đa sở hữu có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Điểm chung của các loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh này là đối tượng sở hữu gồm tài sản hữu hình và vô hình của các tổ chức sản xuất – kinh doanh được hình thành từ sự góp phần của các chủ sở hữu riêng theo nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi. Mỗi chủ sở hữu được hưởng quyền lợi khi công ty, doanh nghiệp hỗn hợp này hoạt động có hiệu quả hoặc chịu trách nhiệm khi bị thua lỗ tương ứng với tỷ suất tài sản đóng góp. Ngoài tài sản góp phần từ các chủ sở hữu, còn có các tài sản từ các nguồn khác (được hỗ trợ, tài trợ, được cho, tặng, hoặc từ kết quả sản xuất – kinh doanh tích lũy lại…) thuộc sở hữu chung của các thành viên trong tổ chức kinh tế này. Các tổ chức sản xuất – kinh doanh hỗn hợp thuộc loại này có điều lệ hoạt động và bầu ra Ban Lãnh đạo theo nguyên tắc nhất định do Điều lệ công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã quy định, để thay mặt các chủ sở hữu quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả tài sản chung của tổ chức sản xuất – kinh doanh, mang lại quyền lợi cho các chủ thể và đóng góp vào quyền lợi chung. Có quy chế ngặt nghèo ràng buộc trách nhiệm của những người trong Ban Lãnh đạo được ủy quyền quản trị sản xuất – kinh doanh với kết quả, hiệu quả hoạt động của tổ chức sản xuất – kinh doanh. Loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh hỗn hợp rất đa dạng, từ các tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia đến các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, có quy mô nhỏ. Xếp các loại hình hợp tác xã cũng thuộc thành phần kinh tế hỗn hợp vì các hợp tác xã cũng dựa trên sự đóng góp tài sản, vốn của các chủ sở hữu tư nhân, của những người sản xuất hàng hóa nhỏ và hoạt động như các tổ chức sản xuất – kinh doanh hỗn hợp. V.I.Lênin coi hợp tác xã của những công nhân văn minh là hợp tác xã XHCN (ở nước ta chưa có loại hình hợp tác xã này), còn hợp tác xã của những người sản xuất nhỏ vẫn tôn trọng sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất là chủ nghĩa tư bản nhà nước, là một loại hình kinh tế hỗn hợp.

Với cách tiếp cận và xác lập thành phần kinh tế như trên, thì các thành phần kinh tế là các bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân thống nhất đều bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật. Giữa các thành phần kinh tế có quan hệ tương hỗ với nhau, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với nhau. Các thành phần kinh tế đều vận động, phát triển trên nền tảng chung là các nguồn lực (đất đai, vùng biển, đảo, vùng trời và các tài nguyên gắn với chúng; ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác mà Nhà nước kêu gọi được, các quỹ dự trữ; các nguồn lực trí tuệ…) thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước được Nhân dân ủy quyền đại diện chủ sở hữu, quản lý, sử dụng hiệu quả vì tiềm năng phát triển đất nước. Muốn sử dụng các nguồn lực chung đó các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải thông qua đấu giá công khai, minh bạch, hoặc thông qua các hợp đồng kinh tế với Nhà nước theo cơ chế thị trường. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cũng được sử dụng các cơ sở kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội do Nhà nước sử dụng nguồn lực chung thuộc sở hữu toàn dân, xây dựng để phục vụ chung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được sử dụng thị trường chung, đồng xu tiền chung, các dịch vụ công… của Nhà nước. Nhà nước tạo lập môi trường bình đẳng, minh bạch, thông thoáng, theo cơ chế thị trường để các thành phần kinh tế cùng kêu gọi và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Và vì vậy, mà các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế không riêng gì mang lại lợi ích cho các chủ sở hữu của mình, mà còn phải đóng góp vào lợi ích chung của quốc gia và thực hiện trách nhiệm xã hội. Việc tiếp cận và xác lập các thành phần kinh tế như trên cũng cho thấy vị trí, vai trò các thành phần kinh tế là tương đương nhau; nhưng thành phần kinh tế công với các DNNN “tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa phận quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần khác không đầu tư”[11], thì thành phần kinh tế công giữ vị trí, vai trò then chốt trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. DNNN phải vươn lên để có hiệu quả sản xuất – kinh doanh tương ứng với lượng vốn và các nguồn lực khác mà các DNNN đang nắm giữ; DNNN phấn đấu đi đầu trong nghiên cứu và điều tra và điều tra và ứng dụng khoa học – công nghệ mới, phấn đấu đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Trong nền kinh tế quá độ của thời kỳ quá độ lên CNXH thì sự tồn tại, phát triển của nhiều chế độ sở hữu, nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu khách quan. Các thành phần kinh tế, các bộ phận hợp thành nền kinh tế quốc dân đều có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng, triển khai xong thể chế kinh tế; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách, nguồn lực của Nhà nước để định hướng, điều tiết nền kinh tế… Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân, được Nhân dân ủy quyền, thay mặt Nhân dân quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, mọi tài sản thuộc sở hữu toàn dân tạo các điều kiện nền tảng, định hướng, dẫn dắt, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển theo mục tiêu chung là phát triển kinh tế – xã hội quốc gia nhanh, bền vững, toàn diện, sáng tạo, bao trùm, để quốc gia vững bước đi lên CNXH. Với vai trò “nhạc trưởng”, “bà đỡ” như vậy, Nhà nước giữ vị trí, vai trò quyết định, vai trò chủ đạo trong hệ thống kinh tế quốc dân, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong nền kinh tế quá độ của thời kỳ quá độ lên CNXH có nhiều chế độ sở hữu, nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Mỗi thành phần kinh tế có vị trí, vai trò quan trọng khác nhau, trong đó thành phần kinh tế công giữ vị trí, vai trò then chốt, thành phần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Kinh tế công cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế có tính tự chủ cao. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế cùng hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, bình đẳng trước pháp luật, cùng nhau kêu gọi và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của quốc gia với mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./. 

C.Mác đã viết: “… tất cả chúng ta đau khổ không những vì sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, mà còn đau khổ vì nó phát triển chưa đầy đủ…”[12]  bởi vì khi chủ nghĩa tư bản phát triển chưa vừa đủ thì còn những tàn dư của những phương thức sản xuất đã lỗi thời, lạc hậu, chúng gây ra nhiều tai ương hơn.

V.I.Lênin cũng so sánh: “chủ nghĩa tư bản là xấu so với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản lại là tốt so với thời trung cổ, với nền tiểu sản xuất, với chủ nghĩa quan liêu do thực trạng phân tán của những người sản xuất tạo nên. Vì chúng ta chưa có điều kiện để chuyển trực tiếp nền tiểu sản xuất lên chủ nghĩa xã hội, vì thế trong một mứcđộ nào đó, chủ nghĩa tư bản là không hề tránh khỏi, nó là sản vật tự nhiên của nền tiểu sản xuất và trao đổi; vì thế phải tận dụng chủ nghĩa tư bản (nhất là bằng cách hướng nó vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước) làm mắt xích trung gian giữa người tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội, làm phương tiện, con đường, phương pháp, phương thức để tăng lực lượng sản xuất lên” [13].

V.I.Lênin nhấn mạnh: có thể sử dụng chủ nghĩa tư bản tư nhân (chứ đừng nói gì chủ nghĩa tư bản nhà nước nữa) để thực thi chủ nghĩa xã hội, để đóng vai trò trợ thủ cho chủ nghĩa xã hội. Điều đó không có gì là ngược đời.

Hơn nữa, ở một nước tiểu nông, “hễ có trao đổi, thì sự phát triển của nền kinh tế nhỏ là một sự phát triển tiểu tư sản, một sự phát triển tư bản chủ nghĩa, đó là một chân lý không hề chối cãi được, một chân lý sơ đẳng của kinh tế chính trị học, đã được kinh nghiệm tay nghề hàng ngày và sự quan sát của ngay cả những người bình thường xác nhận”[14].

“Hoặc giả tìm cách ngăn cấm, triệt để chặn lại mọi sự phát triển của sự trao đổi tư nhân, không phải là quốc doanh, tức là của thương mại, tức là của chủ nghĩa tư bản, một sự phát triển không hề tránh được khi có hàng triệu người sản xuất nhỏ. Chính sách ấy là một sự dại dột và tự sát đối với đảng nào muốn vận dụng nó. Dại dột vì về phương diện kinh tế, chính sách ấy là không thể nào thực hiện được; tự sát, vì những đảng nào định thi hành một chính sách như thế, nhất định sẽ bị phá sản… Hoặc giả (chính sách sau cuối có thể vận dụng được và duy nhất hợp lý) không tìm cách ngăn cấm hay chặn đứng sự phát triển của chủ nghĩa tư bản mà tìm cách hướng nó vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước”[15].

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành Phố Thành Phố TP. Thành Phố Thành Phố TP.HN 2016, tr. 107-108

[2] Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa XII) đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một nhu yếu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài….; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân chia và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển”; “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế…. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận tiện để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, da dạng với vận tốc tăng trưởng cao quý về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp trong GDP”; “Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng”; “Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp lý không cấm. Phát huy trào lưu khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…” (Tài liệu nghiên cứu…, NXB CTQG ST,H.,2017,tr. 72-73)

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 2016, tr. 105

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 2016, tr. 106

[5] V.I. Lê nin, toàn tập, tập 43, Nxb Tiến Bộ, Matxcva, 1978, tr. 248

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 83

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 2016, tr. 105

[8] Xem thêm phần phụ lục cuối bài viết

[9] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 2016, tr. 107-108

[10] Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa XII) đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một nhu yếu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài….; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển”; “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế…. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, da dạng với tốc độ tăng trưởng cao quý về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp trong GDP”; “Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng”; “Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp lý không cấm. Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…” (Tài liệu nghiên cứu…, NXB CTQG ST,H.,2017,tr. 72-73)

[11] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 2016, tr. 106

[12] C. Mác- Ph. Ănghen: Toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 19

[13] V.I. Lê nin, toàn tập, tập 43, Nxb Tiến Bộ, Matxcva, 1978, tr. 276

[14] V.I. Lê nin, toàn tập, tập 43, Nxb Tiến Bộ, Matxcva, 1978, tr. 276

[15] V.I. Lê nin, toàn tập, tập 43, Nxb Tiến Bộ, Matxcva, 1978, tr. 276

PGS.TS Vũ Văn Phúc – Phó quản trị Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  • Xây dựng Hà Nội xứng tầm TT du lịch lớn
  • Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức và kỹ năng và kiến thức về sử dụng năng lượng
  • Sắp khai công Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý khai thác món ăn hải sản trái phép
  • Quảng Nam: Hỗ trợ 36 tỉ đồng cho các địa phương chuyển đổi số
  • Thảo luận các chiến lược liên quan vận tải biển khu vực ASEAN
  • Trang bị kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cho hợp tác xã

Viết một bình luận