Chmod 777: Nó thực sự nghĩa là gì?

Nếu bạn là một người dùng Linux hoặc là một quản trị website (có thể host được đặt trên server Linux), chắc hẳn bạn đã gặp phải những trường hợp khi xóa hay chỉnh sửa một file nào đó và gặp phải lỗi “You do not have the permissions to modify this file”. Và sau một vài tìm kiếm trên Google, bạn nhận được 1 số ít ít đề xuất giải pháp đơn thuần như setting file permission thành "775" hoặc "777". Vậy đúng chuẩn thì "777" thực chất có nghĩa là gì? Tại sao lại là "7" mà không phải là "8" hoặc "9"?

Để hiểu được ý nghĩa của nó, thứ nhất tổng thể tổng thể tất cả tất cả tất cả chúng ta hãy đi khám phá về Quyền truy vấn file trong Linux

Quyền truy vấn file trong Linux

Hệ thống Linux đi kèm với một chính sách trấn áp file để xác lập xem ai hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể truy vấn vào một file hoặc thư mục cụ thể và những hành vi họ có thể làm với nó. Có 2 phần trong cơ chế trấn áp file này, đó là ClassesPermission. Trong đó Classes xác lập xem ai có thể truy vấn vào file còn Permission xác lập loại hành vi mà người dùng có thể làm với file đó.

Có 3 loại Classes – Owner, Group và Others:

 • Owner: thường là người tạo ra những files/folders. Trong Linux, những files/folders mà bạn tạo trong thư mục Home của mình sẽ thường thuộc về quyền chiếm hữu của mình, trừ khi bạn chuyển quyền chiếm hữu đó sang cho một user khác.
 • Group: chứa một nhóm người dùng có cùng chung permission
 • Others: Những người dùng khác trong hệ thống

Còn so với Permission, có 3 loại hành động bạn có thể thực thi so với một file/folder. Bạn có thể read, write hoặc execute:

 • Read: Bạn chỉ có thể xem được file, không hề sửa đổi nội dung của file được. Khi áp dụng với Folder, bạn chỉ có thể xem được những files trong thư mục đó, không hề xóa hay thêm những file vào thư mục đó.
 • Write: Bạn có thể sửa đổi nội dung của một file. Đối với folder, bạn có thể xóa hoặc thêm những files vào thư mục đó. (Lưu ý rằng: quyền Write so với một thư mục sẽ được cho phép xóa những files trong thư mục đó ngay cả khi user không có quyền write so với file đó).
 • Execute: Được sử dụng đa phần khi bạn muốn run một file (thường là một script). Đối với folder, ta có thể sử dụng nó để hạn chế/cho phép đổi khác thư mục hiện tại. Ví dụ như lệnh cd.

Khi phối hợp Classes với Permissions, chúng ta có thể trấn áp việc những ai có thể truy vấn vào file và những hành động họ có thể làm so với chúng.

Ví dụ, một Owner thường sẽ có tổng thể permissions (read, write và execute) để truy vấn tới một file. Nếu bạn không phải là owner của file/folder, bạn phải biến hóa Quyền sở hữu của file/folder đó thành tên của bạn, hoặc biến hóa permission của Group của bạn hoặc Others thành những permission phù hợp.

Tìm lời giải mã về số lượng “777”

Mọi file, thư mục trong Linux đều chứa 8 bits tài liệu lưu quyền truy cập. Ở dạng nhị phân cơ bản của nó, nó sẽ là “000”, tương tự với việc không có bất kỳ quyền truy vấn nào.

 • Khi bạn muốn thiết lập quyền Read: nó sẽ thêm 4-bit vào dữ liệu, tạo thành “100” (dạng nhị phân) hoặc “4” dạng thập phân.
 • Thiết lập quyền Write sẽ tương tự với việc thêm 2-bit vào dữ liệu, tạo thành “010” (nhị phân) hoặc “2” dạng thập phân.
 • Cuối cùng, thiết lập quyền Execute sẽ thêm 1-bit vào dữ liệu, tạo thành “001” hoặc “1” dạng thập phân.

Như vậy, nói ngắn gọn lại thì:

 • Read (r) tương tự với '4'
 • Write (w) tương tự với '2' – w
 • Execute (x) tương tự với '1' – x

Khi bạn muốn thiếp lập một permissions so với file/folder nào đó, bạn chỉ cần cộng thêm số thập phân tương ứng với permission đó là được. Ví dụ, khi bạn muốn thiết lập permission là read và execute, số tương ứng sẽ là 4(r) + 1(x) = 5. Đối với read, write và execute sẽ là 4(r) + 2(w) + 1(x) = 7.

Như vậy, những permission sẽ có giá trị từ 0 – 7 (mà không phải 8 hay 9 như vướng mắc phía trên):

 • 0 – không có bất cứ quyền truy vấn nào
 • 1 – execute
 • 2 – write
 • 3 – write và execute
 • 4 – read
 • 5 – read và execute
 • 6 – read và write
 • 7 – read, write và execute

Ở đây có tận 3 số 777, và mục tiêu của nó là:

 • Số 7 tiên phong được dùng để cấp quyền cho Owner
 • Số 7 thứ 2 để cấp quyền cho Group
 • Còn số 7 cuối cùng để cấp quyền cho Others

Như vậy thì 777 có nghĩa là tất cả users trong mạng lưới mạng lưới hệ thống đều có full permissions: read, write và execute.

Thử kiểm tra quyền truy vấn của file /etc/hosts xem thế nào nhé, sử dụng lệnh sau đây:

ls -l /etc/hosts

ta được hiệu quả như sau:

-rw-r--r-- 1 root root 251 Thg 1 11 14:25 /etc/hosts

Ta có:

 • owner = Read và Write (rw-)
 • group = Read (r–)
 • others = Read (r–)

Thiết lập quyền truy vấn file

Trong Linux, bạn có thể dễ dàng đổi khác quyền truy vấn file/folder bằng câu lệnh Terminal đơn giản: chmod. Có 2 cách để thay đổi quyền truy vấn với chmod, đó là sử dụng Symbolic modeOctal mode.

Octal mode

Sử dụng những numbers như đã phân tích ở phía trên (ví dụ 777), ta có được cách thay đổi như sau:

chmod {number} filename

Ví dụ:

chmod 644 samplefile

có nghĩa là chúng ta mới thiết lập quyền Read và Write cho Owner, quyền Read cho Group và Others so với file có tên samplefile

Symbolic mode

Cú pháp của cách này như sau:

chmod {options} filename

với options được định nghĩa như sau:

Options
Định nghĩa

u
Owner

g
Group

o
Other

a
Tất cả (Owner, group và other), tương đương ugo

r
read

w
write

x
execute

+
Thêm permission


Loại bỏ permission

=
Gán permission bằng như vậy

Với cách này, chúng ta có thể thêm (+), bớt (-), gán (=) những quyền (r w x) cho từng nhóm (u g o) hoặc cả 3 nhóm (a hoặc ugo).
Ưu điểm của cách này là ta có thể thừa kế lại quyền truy cập trước đó.

Để hiểu hơn về cách này, chúng ta cùng đến với một số ví dụ sau đây:

 • Thêm quyền execute cho Owner:

    chmod u+x file1
  
 • Thêm quyền write and execute cho Group:

    chmod g+wx file2
  
 • Xóa quyền execute cho Other:

    chmod o-x file3
  
 • Thêm tất cả quyền cho mọi users:

    chmod a+rwx file4
  

Thay đổi quyền sở hữu file

Như đã nói ở phần trên, chúng ta có thể thay đổi quyền sở hữu một file từ người này sang người khác, sử dụng câu lệnh chown.

Ví dụ, bạn muốn chuyển Owner của file LinuxPermission sang user vuonghung, cú pháp sẽ như sau:

sudo chown vuonghung LinuxPermission

Để chuyển Group của file LinuxPermission sang group framgia, cú pháp sẽ như sau:

sudo chown :framgia LinuxPermission

Để vừa chuyển Owner của file LinuxPermission sang vuonghung, vừa chuyển group sang framgia, cú pháp sẽ như sau:

sudo chown vuonghung:framgia LinuxPermission

Kết luận

Sau bài viết này, hy vọng bạn đọc sẽ cảm thấy tự tin mỗi khi gặp phải những lỗi về permission trong Linux.

Tài liệu tham khảo