chất lượng cao trong Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt – Từ điển Tiếng Anh

Nếu hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể và điều kiện kèm theo cho phép, hãy dùng những bộ lọc nước chất lượng cao.

Use quality water filters, if available and affordable.

jw2019

Bạn hãy tạo ấn tượng tiên phong tương thích bằng hình ảnh chất lượng cao.

Make the right first impression with a highquality image.

support.google

Nhưng ông cảm thấy mô hình đó khả thi do chất lượng cao cấp của cafe Starbucks.

Enhancing Your Creative Powers 95 But he felt it could work because of the high quality of Starbucks. coffee. .

Literature

Chúng tôi chuyên về hoạt họa khuôn mặt chất lượng cao cho những game video và phim.

We specialize in high quality facial animation for video games and films.

QED

Chúng tôi không có hình ảnh chất lượng cao vào ngày xưa.

We didn’t have high images in the old days.

QED

DPI chất lượng cao, chiều đơn

DPI High Quality Unidirectional

KDE40.1

Nhiều đèn pin chất lượng cao sử dụng kính borosilicate cho ống kính.

Many high-quality flashlights use borosilicate glass for the lens.

WikiMatrix

Axit HCl chất lượng cao được dùng để tái sinh những nhựa trao đổi ion.

Highquality hydrochloric acid is used in the regeneration of ion exchange resins.

WikiMatrix

Chúng cần được cung ứng một chất lượng cao thực phẩm flake hàng ngày.

To keep a good balance they should be given a high-quality flake food every day.

WikiMatrix

Bạn vẫn có thể tải ảnh ở chất lượng cao lên bằng Google Photos.

You can still upload photos in high quality with Google Photos.

support.google

Kể từ khi mở, mặt đất đã được lắp ráp với mặt phẳng tự tạo chất lượng cao.

Since opened, the ground has been installed with highquality artificial surface.

WikiMatrix

Nhà đẹp, đồ vật tao nhã, những tấm thảm chất lượng cao.

Nice place, decent furniture, good quality carpets.

OpenSubtitles2018.v3

Ảnh chất lượng cao lôi cuốn người dùng nhiều hơn so với hình ảnh mờ, không rõ ràng.

Highquality photos appeal to users more than blurry, unclear images.

support.google

Nước máy ở Zaprešić có chất lượng cao.

Tap water in Zaprešić is of high quality.

WikiMatrix

DPI chất lượng cao một chiều

DPI High Quality Unidirectional

KDE40.1

Bạn có thể phân phát quảng cáo chất lượng cao từ cả AdSense và Ad Manager.

You can serve highquality ads from both AdSense and Ad Manager.

support.google

Thứ nhất đó là loại sản phẩm cần phải có chất lượng cao nhất.

And the first thing is that the product needs to be world class.

ted2019

Chúng tôi chuyên về hoạt họa khuôn mặt chất lượng cao cho những game video và phim.

We specialize in highquality facial animation for video games and films.

QED

Sữa Ayrshire được xác lập là có chất lượng cao hơn so với những giống khác.

Ayrshire milk was identified as being of higher quality compared to that of other breeds.

WikiMatrix

Cung cấp nội dung chất lượng cao trên các trang của bạn, đặc biệt quan trọng là trang chủ.

Provide highquality content on your pages, especially your homepage.

support.google

Người ta chuộng việc làm phải có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn đúng chuẩn và xuất sắc.

Work of superior quality, meeting high standards of precision and excellence, is in demand.

jw2019

Chọn chất lượng video là Tiết kiệm dữ liệu, Chuẩn hoặc Chất lượng cao.

Select the video quality of either Data Saver, Standard or High Quality.

support.google

Mỗi tập gồm khoảng chừng 25 chương, in trên giấy chất lượng cao kèm những cụ thể bổ sung.

Each volume contained around 25 chapters, and were printed on higher-quality paper, with new inserts.

WikiMatrix

Và chúng tôi sẽ xúc tiến chương trình 7 đồng một con cá thu với chất lượng cao cấp.

The projectile used is a 7 Sesterces Mackerel, of the highest quality.

OpenSubtitles2018.v3

x # DPI chất lượng cao nhất

x # DPI Highest Quality

Viết một bình luận