Các phương pháp nhân giống cây nhãn

Nhãn là một trong số những loại cây ăn quả đem lại hiệu suất cao kinh tế cao. Sau đây là 3 chiêu thức nhân giống cơ bản của cây nhãn.

1. Phương pháp gieo hạt

– Ưu điểm: Đây là chiêu thức khá thông dụng trước kia ở những vùng trồng nhãn truyền thống vì dễ làm, cây có bộ rễ khá phát triển, cây mọc khỏe, có năng lực thích nghi rộng nhất là trồng ở những vùng khô hạn, thiếu nước trong mùa khô.
– Nhược điểm: Cây gieo hạt chậm ra hoa kết quả, thường thì phải 4 – 5 năm, lại biến dị lớn, cây không giữ được những đặc tính tốt của cây mẹ nên hiện nay phương pháp gieo hạt chỉ dùng cho việc trồng làm cây gốc ghép.phương pháp nhân giống cây nhãn 1

2. Phương pháp chiết cành

– Ưu điểm: Giữ được nguyên được những đặc tính tốt của cây mẹ. Ví dụ: cây mẹ được tinh lọc trong vườn có hiệu suất cao, năm nào cũng có quả ổn định và phẩm chất quả rất tốt. Cây trồng bằng cành chiết lại chóng ra quả.
– Nhược điểm:

  • Cây chiết không có rễ cái nên bộ rễ không ăn sâu, do đó kém chịu hạn nhất là những vùng trồng mùa khô hiếm nước.
  • Hệ số nhân giống không cao, trên một cây mẹ không thể có thật nhiều cây con giống được.

phương pháp nhân giống cây nhãn 2

3. Phương pháp ghép cành

– Dùng mắt ghép hay cành ghép trên cây mẹ đã được tinh lọc đem ghép lên một gốc ghép để có một cây nhãn ghép. Cây con này tập hợp được các ưu điểm của 2 phương pháp đầu và khắc phục được các điểm yếu kém của phương pháp gieo hạt và chiết cành. Ví dụ: có bộ rễ khỏe, có khả năng thích nghi rộng với điều kiện kèm theo khí hậu đất đai ở địa phương, lại sớm có quả và giữ nguyên được các đặc tính tốt của cây mẹ (cây ghép nếu chăm sóc tốt năm thứ 3 đã bói quả), hệ số nhân giống lại cao mà không tác động ảnh hưởng đến cây mẹ. Cây nhãn ghép hoàn toàn hoàn toàn có thể trồng rất tốt ở vùng gò đồi, vùng đất thấp trũng nước trong mùa mưa, v.v..
– Ngoài ra nếu biết chọn gốc ghép tốt có thể làm cho cây ghép lùn đi thích hợp cho việc trồng dày để có năng suất cao trên đơn vị diện tích, dễ chăm sóc và thu hái.

phương pháp nhân giống cây nhãn 3

Ngoài phương pháp nhân giống cây nhãn, tại Công Cụ Tốt còn có nhiều bài viết kinh nghiệm tay nghề tay nghề về vườn tược khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm các

Ngoài phương pháp nhân giống cây nhãn, tại Công Cụ Tốt còn có nhiều bài viết kinh nghiệm về vườn tược khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm các kinh nghiệm về vườn cây cảnh, vườn cây hoa quả tại đây

– Ưu điểm: Đây là phương pháp khá thông dụng trước đây ở các vùng trồng nhãn truyền thống vì dễ làm, cây có bộ rễ khá phát triển, cây mọc khỏe, có khả năng thích nghi rộng nhất là trồng ở các vùng khô hạn, thiếu nước trong mùa khô.- Nhược điểm: Cây gieo hạt chậm ra hoa kết quả, thông thường phải 4 – 5 năm, lại biến dị lớn, cây không giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ nên hiện nay phương pháp gieo hạt chỉ dùng cho việc trồng làm cây gốc ghép.