Một số yêu cầu chung đối với bình chữa cháy là gì? Quy định đặt bình chữa cháy cho nhà ăn được bố trí ở đâu là thích hợp?


Một số nhu yếu chung so với vị trí đặt bình chữa cháy là gì? Quy định đặt bình phòng cháy chữa cháy cho nhà ăn được sắp xếp ở đâu là thích hợp? Và việc phân bổ, vị trí bình chữa cháy như thế nào đúng theo pháp luật hiện nay? Anh Minh Lâm (TP.HCM) đặt câu hỏi.

Một số nhu yếu chung so với vị trí đặt bình chữa cháy là gì?

Anh hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm về nhu yếu chung về bình chữa cháy theo lao lý tại Mục 5 Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 7435-1:2004 (ISO 11602-1:2000) như sau:

YÊU CẦU CHUNG

5.1. Bình chữa cháy phải được bảo quản trong điều kiện kèm theo kèm theo nạp đầy và sử dụng được và phải được để liên tục ở đúng nơi pháp luật trong suốt thời hạn chưa sử dụng.

5.2. Bình chữa cháy phải được đặt ở nơi dễ thấy, dễ tiếp cận và dễ lấy ngay lập tức khi có cháy. Tốt nhất chúng được để ở trên đường đi, kể cả trên lối ra vào.

5.3. Hộp để bình chữa cháy không được khóa.

Lưu ý: Ở những nơi mà bình chữa cháy là đối tượng người tiêu dùng dễ bị phá hoại, có thể sử dụng những hộp đựng được khóa, miễn là có cách vào được phòng ngay lập tức.

5.4. Bình chữa cháp không được bị che khuất hoặc không nhìn rõ.

Lưu ý: Trong những phòng lớn và ở những vị trí nhất định, khi không được phép có những chướng ngại (cản trở) nhìn thấy được, phải có những cách để hướng dẫn rõ nơi đặt bình chữa cháy.

5.5. Bình chữa cháy phải được đặt trên giá móc hoặc công xon hoặc đặt trong hộp trừ xe đẩy chữa cháy.

5.6. Bình chữa cháy được sắp xếp trong điều kiện dễ bị chuyển dời thì phải được đặt vào trong những giá được phong cách phong cách thiết kế chuyên dụng.

5.7. Bình chữa cháy được sắp xếp trong điều kiện dễ bị hư hỏng do va đập cơ học thì phải được bảo vệ chống va đập.

5.8. Bình chữa cháy có khối lượng cả bì không lớn hơn 18kg phải được sắp xếp sao cho đỉnh của bình không cao hơn mặt sàn quá 1,5m. Bình chữa cháy có khối lượng cả bì lớn hơn 18kg (trừ loại xe đẩy chữa cháy) phải được sắp xếp sao cho đỉnh của bình không cao hơn mặt sàn quá 1,0m. Khe hở giữa đáy bình được treo trên giá hoặc công xon và mặt sàn không được nhỏ hơn 3cm.

5.9. Khi những bản hướng dẫn sử dụng được treo hoặc để ở vị trí dành riêng, những bản hướng dẫn này phải đối lập hoặc hướng nhiều nhất vào hướng đi qua lại.

5.10. Khi bình chữa cháy được sắp xếp trong hộp kín mà những hộp này ở ngoài trời hoặc chịu nhiệt độ cao, những hộp này phải có lỗ thông gió.

5.11. Các bình chữa cháy không được đặt ở vùng có nhiệt độ nằm ngoài số lượng giới hạn nhiệt độ ghi trên bình, hoặc đặt ở nơi có nhiệt độ cao tỏa ra từ những nguồn nhiệt.

5.12. Đơn vị đo trong tiêu chuẩn này tương thích với hệ đơn vị chức năng SI. Một số đơn vị đo (ví dụ cm, bar và lít) nằm ngoài nhưng có thể phân biệt bằng hệ SI, có thể xuất hiện vì chúng thường được sử dụng trong phòng cháy. Xem ISO 1000.

Như vậy, 1 số ít yêu cầu đối vị trí đặt bình chữa cháy như sau:

– Bình chữa cháy phải được đặt ở nơi dễ thấy, dễ tiếp cận và dễ lấy ngay lập tức khi có cháy. Tốt nhất chúng được để ở trên đường đi, kể cả trên lối ra vào.

– Bình chữa cháy không được bị che khuất hoặc không nhìn rõ.

– Bình chữa cháy được sắp xếp trong điều kiện dễ bị hư hỏng do va đập cơ học thì phải được bảo vệ chống va đập.

– Khi bình chữa cháy được sắp xếp trong hộp kín mà những hộp này ở ngoài trời hoặc chịu nhiệt độ cao, những hộp này phải có lỗ thông gió.

Một số yêu cầu chung so với bình chữa cháy là gì?

Một số yêu cầu chung so với bình chữa cháy là gì? (Hình từ Internet)

Quy định đặt bình chữa cháy cho nhà ăn được sắp xếp ở đâu là thích hợp?

Quy định về đặt bình chữa cháy anh tham khảo giúp em pháp luật tại Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.

Trong đó, tại Mục 5 Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 3890:2009 có lao lý về trang bị, sắp xếp bình chữa cháy trong công tác phòng cháy và chữa cháy như sau:

5.1 Trang bị,

5.1.1 Tất cả những khu vực, khuôn khổ trong nhà và khu khu công trình có nguy khốn về cháy kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe.

5.1.2 Các bình chữa cháy tự động hóa hóa được trang bị cho các khu vực có nguy khốn cháy không thường xuyên có người hoặc con người không thể đi vào được. Bố trí bình chữa cháy tự động tương thích với diện tích quy hoạnh quy hoạnh bảo vệ và chiều cao treo hoặc đặt của từng loại bình.

5.1.3 Tính toán trang bị, sắp xếp bình chữa cháy trên cơ sở định mức trang bị bình chữa cháy và khoảng cách chuyển dời thực tiễn từ vị trí để bình chữa cháy đến điểm xa nhất cần bảo vệ được pháp luật tại Bảng 2.

Chú thích: Mức nguy khốn cháy của nhà và công trình được lao lý tại TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Phụ lục D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).

5.1.4 Bình chữa cháy trang bị theo lao lý tại 5.1.1 có chất chữa cháy phù hợp với yêu cầu tại 4.5 và có khối lượng hoặc thể tích tối thiểu (G) không nhỏ hơn pháp luật tại Bảng 3 và Bảng 4.

a) Đối với đám cháy chất rắn.

Chú thích: Mức nguy khốn cháy của nhà và công trình được pháp luật tại TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Phụ lục D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).

b) Đối với đám cháy chất lỏng, chất khí.

Chú thích: Mức nguy hại cháy của nhà và công trình được lao lý tại TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Phụ lục D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).

5.1.5 Đối với khu vực có diện tích hẹp và dài hoặc khu vực có nhiều cấp sàn khác nhau, gần kề nhau thì việc trang bị bình chữa cháy vẫn phải bảo vệ khoảng cách vận động và vận động và di chuyển từ vị trí để bình chữa cháy đến điểm xa nhất cần bảo vệ của một bình không vượt quá pháp luật tại 5.1.3.

5.1.6 Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng được ngăn thành các khu vực khác nhau bởi tường, vách, rào hoặc các vật cản khác không có lối đi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải riêng biệt và bảo vệ theo lao lý tại 5.1.3 và 5.1.4.

5.1.7 Phải có số lượng bình chữa cháy dự trữ không ít hơn 10% tổng số bình để trang bị sửa chữa thay thế khi cần thiết.

5.1.8 Bình chữa cháy được sắp xếp ở vị trí thiết kế. Không được để bình chữa cháy tập trung một chỗ.

5.1.9 Bình chữa cháy phải bảo vệ tính năng và cấu tạo được quy định tại TCVN 7026 (ISO 7165); TCVN 7027 (ISO 11601).

5.1.10 Ngoài những quy định trong tiêu chuẩn này, việc lựa chọn, sắp xếp bình chữa cháy còn phải triển khai theo quy định tại TCVN 7435-1 (ISO 11602-1).

5.2 Kiểm tra, bảo trì bình chữa cháy

5.2.1 Kiểm tra, bảo trì bình chữa cháy được quy định tại TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).

5.2.2 Kết quả kiểm tra, bảo trì bình chữa cháy được ghi vào sổ theo dõi (Phụ lục A) và thẻ theo dõi gắn theo từng bình chữa cháy (Phụ lục B).

Như vậy, vì Mục 5 Tiêu chuẩn này quy định rất đơn cử chi tiết cụ thể cụ thể về việc trang bị sắp xếp bình chữa cháy nên anh có thể đối chiếu tham khảo để nắm chi tiết về việc đặt bình chữa cháy cho nhà ăn.

Phân bổ, sắp xếp bình chữa cháy như thế nào đúng theo quy định hiện nay?

Về việc bố trí bình chữa cháy theo quy định tại Mục 7 Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 7435-1:2004 (ISO 11602-1:2000) có quy định như sau:

PHÂN BỐ CÁC BÌNH CHỮA CHÁY

7.2 Việc bố trí và hiệu suất bình chữa cháy với mối nguy hại loại A

7.2.1. Bình chữa cháy so với các loại nguy hại khác nhau được cung cấp trên cơ sở bảng 1.

7.2.2. Mỗi tầng (sàn) phải được trang bị tối thiểu hai bình chữa cháy như quy định trong bảng 1.

Lưu ý: Đối với tầng có diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị 1 bình chữa cháy.

7.2.3. Các yêu cầu bảo vệ có thể được thực hiện bằng các bình chữa cháy có công suất lớn hơn, miễn là khoảng cách di chuyển tới các bình chữa cháy không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 1.

7.3. Việc bố trí và công suất bình chữa cháy so với mối nguy hại loại B, trừ mối nguy hại của chất lỏng cháy có chiều dày có thể đánh giá được (quá 0,6cm) và đối với mối nguy khốn loại C.

7.4. Việc bố trí và kích cỡ bình chữa cháy đối với mối nguy hiểm loại B của chất lỏng cháy ở chiều dày quá 0,6cm

7.4.1. Không được bố trí bình chữa cháy như thể giải pháp bảo vệ duy nhất đối với mối nguy hiểm do chất lỏng cháy ở độ sâu, có thể xác lập được (lớn hơn 0,6cm) khi diện tích mặt phẳng lớn hơn 1m2.

7.5. Cỡ bình chữa cháy và việc bố trí đối với mối nguy hiểm điện

7.5.1. Mối nguy hiểm điện gồm có cả mối nguy hiểm trực tiếp xung quanh thiết bị điện.

7.5.2. Tùy theo mối nguy hiểm là loại A hoặc loại B, kích cỡ và nơi bố trí các bình chữa cháy phải trên cơ sở mối nguy hiểm loại A hoặc loại B đã biết.

7.5.3. Nơi có các thiết bị điện, các bình chữa cháy phải được đảm bảo là thích hợp cho việc sử dụng trên các thiết bị điện và được ghi nhãn như vậy.

Thiết bị điện phải được ngắt càng nhanh càng tốt để chống cháy lại.

7.6. Cỡ bình chữa cháy và việc bố trí đối với mối nguy hiểm loại D

7.6.1. Phải trang bị bình chữa cháy loại D đối với các mối nguy hiểm do sắt kẽm kim loại cháy gây ra.

7.6.2. Khoảng cách di chuyển tới bình chữa cháy loại D không được quá 20m.

7.6.3. Cỡ và số lượng bình chữa cháy được xác lập trên cơ sở kim loại cháy riêng, cỡ hạt vật lý của chúng và diện tích bao phủ.