Khí trong bình chữa cháy là gì? Có công dụng như thế nào?